DŇA 14. 3. 2023 SME S WORKSHOPOM NEŽNÁ ZMENA NAVŠTÍVILI CIRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM V BRATISLAVE.

Česť práci a súdruh, súdružka sa stalo na jeden deň často opakovanou formulkou pre študentov, ktorí sa vrátili v čase, aby zažili obdobie, v ktorom žili ich rodičia a starí rodičia.

Veľmi nás teší, keď sa dostaneme na stredné školy, kde nie sú hodiny dejepisu v takom rozsahu ako na gymnáziách a študenti majú možnosť upevniť si svoje vedomosti z dejín 20. storočia, ktoré sa častokrát na základných školách ani nestihne prebrať.

Naši lektori Petra Chovancová a Slavomír Hlásny si na začiatku s deťmi hravou formou precvičili pojmy 20. storočia a prinútili ich uvažovať nad rôznorodosťou režimov od Rakúsko-Uhorska až po samostatné Slovensko.

Prostredníctvom videí nazreli do bežného života za socializmu, pre ktorý bol typický nedostatok tovarov. Zoznámili sa bližšie aj so Sviečkovou manifestáciou a Nežnou revolúciou.

Robili tak prostredníctvom hraní rolí, ktoré im boli pridelené. Každý študent sa musel vcítiť do postavy, ktorá sa čerstvo prisťahovala do bytového domu a stretávala sa na domových schôdzach s domovníkom, ktorého hral náš lektor.

Nadšenie detí pre vcítenie sa do role neopadalo ani cez prestávky a búrlivé debaty medzi postavami nás utvrdili v zdarnom priebehu workshopu.

Na konci nás prekvapil obrovský záujem študentov o skutočných pamätníkov, ktorými boli inšpirované ich postavy, ktoré môžu nájsť v našom archíve.

Workshop sme teda zakončili v duchu našej práce – cez príbehy obyčajných ľudí spoznávame minulosť.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.