Dokumentujeme
svedectvá, ktoré
nesmú zmiznúť.
Zabúdať je ľahké.

V Post Bellum dokumentujeme príbehy 20. storočia
a podľa autorských práv sprístupňujeme širokej verejnosti
skutočné príbehy nedemokratických režimov na dnešnom
území Slovenska.
Spolu s českým Post Bellum tvoríme online archív
príbehov 20. storočia www.memoryofnations.eu /
www.pametnaroda.cz / www.memoryofnations.sk
V Post Bellum na Slovensku zdokumentujeme a
publikujeme mesačne priemerne 25 nových príbehov 20. storočia.

17 000 + pamätníkov a pamätníčok
140 000 + fotografií
9 000 + publikovaných príbehov
18 000 + registrovaných bádateľov
Príbehy z 21 krajín