Vzdelávame

Workshopy

sú štvorhodinové zážitkové aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci základných, stredných aj vysokých  škôl oboznamujú s našou históriou. Otvárame témy, ktoré sa týkajú minulosti, ale korešpondujú aj s problémami súčasnej spoločnosti.

Princípom zážitkových workshopov je štruktúrovaná dráma, najmä hranie rolí – účastníci sa stávajú niekým iným a v koži niekoho iného sa pokúšajú vcítiť do jeho pocitov, simulovane prežívajú  našu históriu a získavajú inú optiku nazerania na našu minulosť a veríme, že sa stávajú aj vnímavejšími voči tomu, čo sa deje v súčasnosti. Prečítajte si viac.

●●●

Príbehy našich susedov

Špeciálny mimoškolský vzdelávací program, pri ktorom  sa do role dokumentaristov dostávajú priamo študenti a študentky vyšších ročníkov základných a stredných škôl. Jednotlivé tímy si sami si vyberú pamätníkov a štyri mesiace pamätníka spovedajú. Majú za úlohu nahrať alebo nakrútiť spomienky, digitalizovať fotografie, preskúmať archívy a nakoniec vytvoriť rozhlasovú, televíznu alebo písanú reportáž či dokument. Tieto aktivity robia dobrovoľne a vo svojom voľnom čase. Okrem tak dôležitého povedomia o minulosti získajú žiaci aj užitočné novinárske a umelecké skúsenosti, ktoré uplatnia v mnohých oblastiach života. V minulom roku sa konali v Košiciach, Nitre a Bratislave (pozri článok na Aktualitách).

●●●

Metodiky pre učiteľov

V našom štvrťročníku Príbehy 20. storočia nájdete aj metodické pokyny pre učiteľov, ako pracovať s príbehmi pamätníkov vo vyučovacom procese.

V roku 2019 sme vďaka podpore Férovej nadácie O2 pripravili aj tri krátke filmy, ktoré prinášajú témy spojené s Nežnou revolúciou prostredníctvom príbehov Zuzany Mistríkovej, Juraja Flamika a Petra Tatára. Pozri náš YouTube kanál.

Pozri viac na samostatnej stránke.

●●●

Sme členom Iniciatívy za občianske vzdelávanie, ktorá svojou činnosťou prispieva k skvalitňovaniu a všestrannej podpore občianskeho vzdelávania a všetkých jeho aktérov. Viac informácií na www.zoziakaobcanom.sk a www.facebook.com/zoziakaobcanom.

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.