Vzdelávame žiakov, študentov
aj ich učiteľov. Cez príbehy pamätníkov
poznávajú nedávnu minulosť.

Naše aktivity na školách sú postavené na
mezigeneračním dialogu. Prepájame mladých ľudí,
s tými najstaršími, ktorí toho zažili veľa.
Rozprávame príbehy a používame
moderné prístupy k vyučovaniu novodobých dejín.

Workshopy na školách

Post Bellum od roku 2015 prináša na základné a stredné školy celodenné zážitkové workshopy, v ktorých pracujeme s princípmi dramatickej výchovy. Zapojení študenti a študentky hrajú postavy, ktoré vychádzajú zo skutočných príbehov, ktoré sme zaznamenali. V postavách a simulovaných situáciách prežívajú na vlastnej koži momenty 20. storočia. Prostredníctvom hry vzdelávame mladých ľudí o kľúčových udalostiach 20. storočia a poukazujeme na kontexty minulosti so súčasnosťou. Cieľom je uvedomenie si významu demokracie, podpora kritického myslenia, poznanie 20. storočia. Workshopmi približujeme témy: 2. svetovej vojny a holokaustu, kolektivizácie a znárodňovania, slobody slova a cenzúry, obdobie normalizácie a disentu, pádu komunistického a socialistického režimu, Nežnú revolúciu.

Konferencia Slobodní študenti #FOREVER

Od roku 2022, aj vďaka partnerstvu s Férovou nadáciou O2, realizujeme multižánrovú vzdelávaciu konferenciu určenú primárne pre študentov univerzít, čerstvých absolventov a pedagógov s názvom SLOBODNÍ ŠTUDENTI.

Kinopríbehy

Od roku 2021 realizujeme pre základné a stredné školy formát KINOPRÍBEHY – premietanie krátkych filmov v spojení s moderovanou diskusiou, primárne na tému 2. svetovej vojny a holokaustu a roku 1989.

Od roku 2021 sme zrealizovali už viac ako 40 Kinopríbehov, pre viac ako 2 000 študentov primárne stredných škôl.

Divadlo pamäti

V roku 2020 a v roku 2022 sme vytvorili 2 autorské divadelné inscenácie, na ktorých pracovali žiaci základných a stredných škôl použitím príbehov, ktoré sme zdokumentovali a publikovali na www.memoryofnations.sk. Obe divadelné inscenácie boli zamerané na témy 2. svetovej vojny a holokaustu. Najnovšia (Úkryty a úteky, rok 2022), ktorá vznikla v spolupráci so ZUŠ J. Rosinského v Nitre je vybraná dramaturgickou radou do sprievodného programu medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2023.

27. januára 2024 sa uskutočnila premiéra inscenácie – Divadlo pamäti: N. 860 10. Účinkovalo divadelné zoskupenie Triptych v Teatro Colorato v Bratislave.

590 + zapojených škôl
20 000 + zasiahnutých študentov a študentiek
1 000 zúčastnených pedagógov
800 + zrealizovaných workshopov