Slovenskí partneri a dotačné zdroje

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku,zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 – 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľuje pojmy ako arizácia alebo Hlinková mládež. Príbeh je ilustrovaný dielami z výstavy, bohatým fotografickým materiálom, zvukovými kolážami či audiovizuálnymi záznamami. Webstránka taktiež obsahuje sériu pracovných listov pre študentov a pedagógov, venujúcich sa vizuálnej kultúre, symbolike či literatúre z obdobia slovenského štátu. Webstránka ostáva online aj po ukončení výstavy a predstavuje tak užitočný vzdelávací materiál.

Medzinárodné dotačné zdroje

Mediálni partneri