Post Bellum od roku 2011 zhromažďuje, dokumentuje spomienky/svedectvá pamätníkov/čiek kľúčových momentov moderných slovenských dejín a sprostredkúva ich ďalej prostredníctvom online archívu www.memoryofnations.sk, médií a pod.

V spolupráci s Post Bellum ČR sme zhromaždili už vyše 15,000 príbehov. Takisto spolu každoročne odovzdávame v Národnom divadle v Prahe Ceny Pamäti národa ľuďom, ktorí vo svojom živote dokázali, že česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba prázdne slová.

Od roku 2015 realizujeme na slovenských školách unikátne celodenné vzdelávacie zážitkové workshopy založené na metóde dramatickej výchovy. Takýchto workshopov sme minulý školský rok zrealizovali 220 po celom Slovensku (čo je takmer o 100 viac ako rok predtým). Viac o jednotlivých aktivitách nájdete na tejto stránke.

Kontakty

Post Bellum

Korešpondenčná a fakturačná adresa:
Klincová 35
821 08 Bratislava
Slovenská Republika

Bankové spojenie
VÚB banka, a.s.
SK12 0200 0000 0029 3529 9756

IČO: 42218012
DIČ: 2120082569

občianske združenie, registrácia na Ministerstve vnútra pod číslom spisu:
VVS/1-900/90-37999, dňa 1. 8. 2011

Máte tip na zaujímavého pamätníka alebo ste sami na vlastnej koži zažili niektorý zásadný moment minulého storočia? Rozprávajte, budeme počúvať. Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk.

Mohlo by vás tiež zaujímať