Pomáhame tým,
ktorí to potrebujú

Krízové situácie, v ktorých sme sa od roku 2020 ocitli,
nás v Post Bellum mobilizovali aj k priamej pomoci ľuďom.

Po vypuknutí pandemickej situácie Covid19 sme vytvorili pomoc primárne seniorom a seniorkám, ktorých príbehy sme zdokumentovali. V spolupráci so zapojenými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami sme ich pravidelne kontaktovali v ich izolácii pred koronavírusom. Pomáhali sme im aj prostredníctvom distribúcie dezinfekčných prostriedkov, rúšok, ochranných rukavíc a dobrovoľníci aj napríklad prostredníctvom nákupov.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine, 24. februára 2022, sme sa aktivizovali v pomoci Ukrajine. V spolupráci s českým Post Bellum, Veľvyslanectvom Ukrajiny na Slovensku a najmä množstvom zodpovedných firiem a darcov, sme začali realizovať nákupy a pomoc ľuďom, ktorí sa zo dňa na deň ocitli vo vojne. Pomáhali a stále pomáhame v špecifickom ochrannom a zdravotníckom materiáli, ako sú nepriestrelné vesty, vojenské taktické oblečenie a obuv, špeciálny vojenský zdravotnícky materiál.

Nákupy pre pomoc Ukrajine sme zrealizovali vo výške viac ako 1 300 000 €. 

Za túto formu pomoci dostala riaditeľka Post Bellum, Sandra Polovková, od prezidenta Ukrajiny, Volodymyra Zelenského, štátne vyznamenanie Ukrajiny – Rád Za zásluhy III. stupňa. Ocenil ju za významné osobné zásluhy o posilnenie medzištátnej spolupráce či podporu štátnej suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny.

Nakupujeme
nepriestrelné vesty, prilby, oblečenie a špeciálny
zdravotnícky materiál potrebný pri bojoch

Čo je u nás nové