Rozprávame príbehy
pamätníkov a snažíme sa ich
sprostredkovať mladej generácii.

Kľúčové momenty 20. storočia, ktoré so sebou priniesli dlhé
desaťročia nedemokracie, života v totalitných režimoch, sa
snažíme prostredníctvom zdokumentovaných skutočných príbehov
rozprávať rôznymi spôsobmi, čo najširšej spoločnosti. Vytvárame
preto rôzne formáty a spôsoby rozprávania príbehov 20. storočia, pre
rôzne cieľové skupiny.

Výstavy

Od roku 2015 putujú Slovenskom naše exteriérové výstavy, ktoré umiestňujeme v spolupráci so samosprávami na verejných priestranstvách, primárne námestiach. V našom portfóliu sú aktuálne výstavy: HERstory, Po 2. svetovej vojne. 

Výstavu inštalujeme na námestia väčšinou v trvaní 1 mesiac alebo 2 týždne. V priebehu jedného kalendárneho roka je teda inštalovaná 12 až 14-krát vo všetkých krajoch Slovenska. Výrazne sa zameriavame na lokality, ktoré v prieskumoch ukazujú, že ich obyvatelia sú najviac náchylní dôvere v konšpirácie a dezinformácie, či sympatizujú s nedemokratickými režimami.

V spolupráci s kultúrnymi a vzdelávacími subjektmi sme realizovali aj interiérové výstavy. V roku 2019 sme v spolupráci s Novou Cvernovkou v Bratislave vytvorili výstavu k 30. výročiu pádu Berlínskeho múru s názvom Železo Zamat Nožnice. V roku 2022 sme v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi vytvorili výstavu Pamäť ako referencia / Kritické kontexty slovenského štátu v súčasnom vizuálnom umení.

Kampane

V Post Bellum pravidelne tvoríme menšie, ale aj väčšie (najmä v zmysle rozpočtov) pravidelné popularizačné kampane. Väčšinou sú spojené s dátumami, výročiami, na ktoré väčšinová spoločnosť zabúda. Väčšina našich popularizačných kampaní, ktoré realizujeme v spolupráci s agentúrou Free Andy, získala ocenenie Klinec a ďalšie slovenské, ale aj medzinárodné ocenenia.

Diskusie

V spolupráci s rôznymi kultúrnymi subjektmi tvoríme alebo sme súčasťou diskusných formátov priebežne počas celého kalendárneho roka. 

5. rok nahrávania podcastu
7. ročník časopisu Príbehy 20. storočia
10. rok putovných výstav