Rozprávame

Podcast

V spolupráci s denníkom Aktuality.sk pripravujeme podcast Príbehy 20. storočia.

●●●

Audiokniha Prekročil som svoj tieň

Vydali sme audioknihu s príbehmi troch pozoruhodných Rómov a odbornými vstupmi, ktorých autorom je Vlado Rafael, publikované v knihe Rómovia v zajatí politiky. Viac informácií.

●●●

Štvrťročník Príbehy 20. storočia

Časopis prináša témy bývalých totalitných režimov, odrážajúcich sa v konkrétnych príbehoch ľudí a prepája ich so súčasným kultúrnym a spoločenským dianím.

V časopise nájdete okrem príbehov pamätníkov rozhovory s osobnosťami, vedecko-populárne štúdie, eseje a recenzie. Keďže časopis slúži aj ako didaktická pomôcka pre učiteľov, sú súčasťou obsahu časopisu aj metodické listy, ktoré nadväzujú na publikované príbehy v časopise.

Časopis má ambíciu byť nadčasovým artefaktom, čo zdôrazňuje luxusná grafická úprava s ilustráciami nášho stáleho spolupracovníka, renomovaného mladého výtvarníka Matúša Maťátka. Viac info tu.

●●●

Výstava „Po 2. svetovej vojne“

Výstava nadväzuje na osvedčený koncept predošlých putovných expozícií Post Bellum. Ide o 15 príbehov ľudí, ktorí prežili 2. svetovú vojnu. Profily tých, ktorí prežili peklo, sú umiestnené na veľkoplošných transparentoch na štyroch vežiach. Autorom portrétov je fotograf Tomáš Halász a grafiky „Bojovník proti fašizmu“ je Matúš Maťátko.

Medzi hrdinami výstavy nájdete napríklad Martu Szilárdovú, preživšiu geto, koncentračný tábor Auschwitz a pochod smrti. Jej neuveriteľný príbeh sme zaznamenali aj v našom podcaste. Ďalším hrdinom novej výstavy je právnik a novinár, väzeň v koncentračnom tábore a partizán Otto Šimko. V roku 2017 dostal Cenu pamäti národa. Pozri viac informácií.

●●●

Výstava „1989 – 2019: 30 rokov slobody“

Expozícia predstavuje 15 aktérov Nežnej revolúcie predovšetkým z regiónov. Premiéru mala v septembri 2019. Pozri viac.

●●●

Výstava Príbehy 20. storočia

Putovná výstava Príbehy 20. storočia predstavuje príbehy 15 hrdinov, ktorí zažili na vlastnej koži obe totality – nacistickú aj komunistickú. Prvá verzia výstavy putovala slovenskými mestami v rokoch 2015-2018 a vyslúžila si pozornosť (nielen) trestným oznámením Mariána Kotlebu za „propagáciu sionizmu“. Keďže pôvodná výstava podľahla vplyvom počasia a niektoré jej časti boli ukradnuté, rozhodli sme sa ju dôkladne aktualizovať dizajnovo aj obsahovo. Príbehy pätnástich hrdinov na veľkoplošných transparentoch umiestnených na štyroch vežiach mohla verejnosť vidieť od apríla minulého roku. Pozri viac informácií.

●●●

Výstava Železo, Zamat, Nožnice

Komplexná multimediálna výstava, ktorú sme spolu s Nadáciou cvernovka pripravili vo foyeri Novej cvernovky pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie v roku 2019. Modifikované verzie sú umiestnené aj v Česku, Poľsku a Rumunsku.

Zložky bratislavskej výstavy boli:

  • veľké kalendárium mapujúce dobu od roku 1946 až po rok 1991 priblížilo eróziu totality vo všetkých jej súvislostiach
  • videoinštalácia úryvkov z príbehov aktérov a aktériek revolúcie z Československa, Poľska a Rumunska
  • atmosféru doby priblížil výber fotografií bežného dizajnu z predrevolučných rokov zo zbierok Slovenského centra dizajnu
  • projekcia z doteraz nepublikovaných záberov z obdobia okolo revolúcie od Jána Šebíka
  • dobovú atmosféru doplnila ambientná zvuková inštalácia Mariana Jaslovského
  • v papierovej podobe vyšla publikácia vo forme novín s dobovými faximíliami a analýzou pôvodných dvanástich požiadaviek Verejnosti proti násiliu a Koordinačneho výboru slovenských vysokoškolákov z 25. novembra 1989

Súčasťou výstavy bola aj výtvarná reflexia revolučných udalostí. Tri umelkyne zo zoskupenia DZIVE – Natália Jarembáková, Slavomíra Ondrušová a Ivana Šáteková v deň vernisáže živou kresbou reagovali na veľkoformátovú koláž z totalitných reálií od Paľa Čejku. Dokončovanie kresby prebiehalo aj počas vernisáže výstavy, 28. októbra, v deň výročia vzniku prvej Československej republiky, čím usporiadatelia zdôraznili kontinuitu dejinných udalostí, smerujúcich k našej slobode a autonómii.

Súčasťou výstavy boli i organizované vzdelávacie a zážitkové aktivity pre študentov a študentky základných a stredných škôl v realizácii Post Bellum a občianskeho združenia Edudrama. Pozri viac.

●●●

Moc bezmocných (Kunsthalle)

Pri príležitosti tridsiateho výročia novembrových udalostí pripravila Kunsthalle Bratislava výstavu Moc bezmocných zameranú na umenie, ktoré kriticky reflektuje spoločenské problémy v slovenskom a českom kontexte. Na výstavu sme prispeli desiatimi špeciálne upravenými nahrávkami príbehov aktérov, ktoré sme zdokumentovali v rámci projektu pametnaroda.cz.

●●●

Ceny Pamäti národa

Post Bellum SK je spoluorganizátormi vysoko oceňovaných Cien Pamäti národa, ktoré sa odovzdávajú v Prahe. V minulom roku prvýkrát prekročili česko-slovenský rámec do V4 a ocenení boli aj pamätníci z Poľska, Nemecka a Maďarska. Za slovenskú stranu bola ocenená Dalma Špitzerová. Galavečer sa konal v Národnom divadle v Prahe 17. novembra. Info: https://www.cenypametinaroda.cz/

●●●

Kniha Stretnutie tých, čo prežili šoa

V roku 2018 sme vydali knihu rozprávaní preživších holokaust – obyvateľov domova Ohel David. Prvé vydanie je vypredané. Viac informácií tu.

●●●

Podujatia pre verejnosť

Organizujeme veľké množstvo podujatí (hlavne pri príležitosti uvedenia nových čísel nášho časopisu), besied, spolupracujeme pri verejných diskusiách so Slovenskou Národnou Galériou a hosťujeme na besedách v rámci festivalov (Pohoda, Novotvar).

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.