Korešpondenčná a fakturačná adresa:

Klincová 35
821 08 Bratislava
Slovenská Republika

Bankové spojenie
VÚB banka, a.s.

SK12 0200 0000 0029 3529 9756

IČO: 42218012
DIČ: 2120082569

občianske združenie, registrácia na Ministerstve vnútra pod číslom spisu:
VVS/1-900/90-37999, dňa 1. 8. 2011

Ľudia

Riaditeľka
Sandra Polovková
+421 902 754 380
sandra.polovkova@postbellum.sk

Riaditeľ komunikácie a vzťahov s verejnosťou, kolégium Pamäti národa
Juraj Rizman
+421 911 336 623
juraj.rizman@postbellum.sk

Vedúci oddelenia DOKUMENTUJEME
Martin Rodák
+421 907 315 553
martin.rodak@postbellum.sk

Finančný riaditeľ
Róbert Pakan
+421 907 927 161
robert.pakan@postbellum.sk

Redakcia www.memoryofnations.sk
Martina Lábajová
+421 915 287 676
martina.labajova@postbellum.sk

Distribúcia, eshop
Peter Torma
+421 903 305 034
peter.torma@postbellum.sk

Koordinátorka výstav, Office management
Michaela Polovková
+421 910 336 686
michaela.polovkova@postbellum.sk

Vedúca oddelenia VZDELÁVAME
Klaudia Belicová
+421 948 733 853
klaudia.belicova@postbellum.sk

Manažérka medzinárodných spoluprác
Nina Pompošová
+421 915 112 465
nina.pomposova@postbellum.sk

Vedúci redakcie štvrťročníka PRÍBEHY 20. STOROČIA
Lukáš Onderčanin
lukas.ondercanin@postbellum.sk

Fundraising
Katarína Bartovičová
katarina.bartovicova@postbellum.sk

Máte tip na zaujímavého pamätníka alebo ste sami na vlastnej koži zažili niektorý zásadný moment minulého storočia? Rozprávajte, budeme počúvať. Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk.