Kolégium pamäti národa vzniklo na Slovensku
v roku 2017, ako neformálne spoločenstvo ľudí,
ktorých spájajú hodnoty slobody a demokracie,
ako aj záujem o históriu a jej presahy do našej
prítomnosti. Členovia a členky kolégia sú
významní podporovatelia Post Bellum, ako aj
osobnosti akademického, kultúrneho,
občianskeho a spoločenského života.

Kolégium Pamäti národa vzniklo na Slovensku v roku 2017 z iniciatívy organizácie Post Bellum. Ustanovujúce stretnutie sa uskutočnilo dňa 12.6.2017 v Bratislave. Medzi prítomnými na ňom prebehla diskusia, na základe ktorej prijalo Kolégium pamäti národa svoje prvé vyhlásenie.

Nasledovalo niekoľko spoločných akcií a vyhlásení, ale žiaľ – od polovice roku 2018 bolo kolégium neaktívne. K obnoveniu činnosti kolégia došlo na jeseň 2023.

V texte, ktorým sa obnovila činnosť KOLÉGIA PAMÄTI NÁRODA sa okrem iného píše:

„Veríme, že po piatich rokoch je čas – vzhľadom na znepokojivý vývoj spoločenskej a politickej situácie – obnoviť činnosť Kolégia pamäti národa, ako neformálneho intelektuálneho spoločenstva demokraticky zmýšľajúcich aktívnych občanov, predstaviteľov akademického, kultúrneho a spoločenského života. Kolégium vnímame a chceme budovať, ako:

  • neformálnu morálnu autoritu, ktorá dokáže zaujať jasné hodnotové stanoviská k spoločenskému a politickému dianiu v krajine;
  • intelektuálnu skupinu, ktorá je priestorom pre kultivovanú diskusiu o našej minulosti a poučeniach, ktoré z nej plynú pre našu prítomnosť a budúcnosť;
  • podpornú skupinu priateľov a podporovateľov činnosti organizácie Post Bellum.“

Od obnovenia činnosti vydalo Kolégium viacero vyhlásení (napr. vyjadrilo solidaritu historikovi Patrikovi Dubovskému z ÚPN, na ktorého nevyberane zaútočil podpredseda NR SR Ľuboš Blaha) a zorganizovalo viacero diskusií (napr. o obrane demokracie v rámci nových vzťahov medzi Českom a Slovenskom).

Ak by ste sa chceli dozvedieť o Kolégiu pamäti národa viac, napíšte nám na: juraj.rizman@postbellum.sk – radi Vás budeme informovať o rôznych aktivitách kolégia i možnostiach podpory aktivít Post Bellum.

Čo je nové?

Ceny pamäti národa

V spolupráci s Post Bellum v Českej republike odovzdávame každoročne 17. novembra v Národnom divadle v Prahe Ceny pamäti národa. Leureátkami a laureátmi sú obyčajní ľudia, ktorých nedemokratické režimy 20. storočia nezlomili. Z osudov, ktoré sme zaznamenali vyberáme v kombinácii s hlasovaním viac ako 400 ľudí, ktorí s nami priamo spolupracujú alebo sú v KOLÉGIU PAMÄTI NÁRODA, tie a tých, ktorí bojovali za demokraciu aj v totalite, riskovali vlastné životy a bojovali za slobodu, život v demokracii, ktorý dnes môžeme aj vďaka nim žiť.

Viac o cenách sa dozviete na stránkach 👉  https://www.cenypametinaroda.cz