Česko – slovenské vzťahy a aktuálna téma obrany demokracie boli témou prvej tohtoročnej diskusie Kolégia pamäti národa a organizácie Post Bellum SK, ktorú sme v pondelok 15. apríla 2024 zorganizovali v bratislavskom Teatro Colorato.

S úvodným slovom vystúpila riaditeľka slovenského Post Bellum pani Sandra Polovková a riaditeľ českého Post Bellum Mikuláš Kroupa.

Veľmi si vážime, že naše pozvanie diskutovať prijali – sociologička pani Zora Bútorová, veľvyslanec ČR Rudolf Jindrák, predseda českého Kolégia pamäti národa Jan Dobrovský a vydavateľ László Szigeti.

Téma bola očividne zaujímavá a hostia mimoriadne inšpiratívni, pretože aj po dvoch hodinách oficiálnej diskusie pokračovali neformálne debaty až do neskorej noci. Veríme v silu poznania a argumentov, veríme v diskusiu a preto máme úprimnú radosť tak z formálnej, ako i neformálnej časti nášho stretnutia.

Je naším dlhodobým zámerom budovať Kolégium pamäti národa, ako spoločenstvo podporovateľov a priateľov Post Bellum SK. Ako spoločenstvo ľudí, ktorých spájajú hodnoty slobody a demokracie, ako aj záujem o historické témy a presahy týchto tém do našej prítomnosti a budúcnosti.

Ak by ste sa chceli dozvedieť o Kolégiu pamäti národa viac, napíšte nám na: juraj.rizman@postbellum.sk – radi Vás budeme informovať o rôznych aktivitách kolégia i možnostiach podpory aktivít Post Bellum.

Foto: Jana Hrdličková