Nenechajte si ujsť našu výstavu, ktorú nájdete momentálne do 14. 12. na Námestí Augusta Horislava Škultétyho 4 vo Veľkom Krtíši.

Súčasťou výstavy je aj príbeh Nadi Földváriovej Pavlíkovej (*1933). Je to slovenská hudobná historička, muzikologička, kritička, publicistka a neskôr manželka slovenského spisovateľa Kornela Földváriho.

Vyrastala počas 2. svetovej vojny V Bratislave. Najvýraznejšie pociťovala strach v roku 1944, keď sa kvôli podpore Slovenského národného povstania musela celá rodina presťahovať do Zvolenskej Slatiny a rok tam bývali. Keď jej otca odhalili nemecké jednotky, nastal rýchly zvrat udalostí a náhly útek rodiny do Trnavy k babičke. Rodičia ukryli Naďku a jej sestru Oľgu až do apríla 1945.

Projekt vzniku a putovania výstavy je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah podujatia výlučne zodpovedá POST BELLUM SK.