Širším cieľom a ambíciou projektu HISTORY DEFINES OUR FUTURE je obrana zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti, ktorý sme v posledných rokoch pozorovali na Slovensku (aj mimo neho), ako aj presadzovanie a posilňovanie ľudských a občianskych práv, slobody prejavu a umeleckého prejavu, demokratických hodnôt.

Budeme sa zaoberať a spochybňovať negatívne javy, ako je rastúca podpora krajne pravicového hnutia extrémizmu, antisemitizmu, prostredníctvom kombinácie umeleckých, kultúrnych a vzdelávacích aktivít (zaznamenávanie príbehov pamätníkov, multižánrová výstava a vzdelávacia konferencia) realizovaných na Slovensku a v Nórsku počas projektového obdobia 2022-2024.

Do projektu je zahrnutý aj lokálny partner Múzeum holokaustu v Seredi, ktorý je renomovanou spomienkou a  vzdelávacou inštitúciou, spolu s občianskym združením EDAH, ktoré je aktívne pri vzdelávaní v oblasti histórie.

Projekt s názvom HISTORY DEFINES OUR FUTURE je realizovaný v rámci programu “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca” spolufinancovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Projekt HISTORY DEFINES OUR FUTURE  získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

●●●

Dokumentovanie nórskych pamätníkov v Osle

Počas celého týždňa od 21. do 28. augusta sme s našim EYE direct štúdiom natočili 10 príbehov nórskych pamätníkov v priestoroch Nórskeho centra pre výskum holokaustu a kultúrne menšiny, ktoré dnes sídli v budove vtedajšieho sídla Vidkuna Qusilinga, ktorý bol, a naďalej je považovaný za symbol zradcu a kolaboranta spolupracujúceho s nacistickým Nemeckom.

Nórske centrum pre výskum holokaustu a kultúrnych menšín

Jedným zo zdokumentovaných pamätníkov bol aj Ivar Bermann, ktorý prežil vďaka tomu, že ho ako 4 ročného v ruksaku preniesol mladý študent, člen nórskeho odboja, do neutrálneho Švédska.
Tento ruksak sa dodnes nachádza v stálej expozícii Nórskeho centra pre výskum holokaustu a národnostných menšín.
Berit Gerd Bild Reisel pri rozprávaní svojho príbehu a príbehu svojej rodiny priniesla flautu svojho uja, hudobníka – úplne prvého zavraždeného nórskeho Žida. Túto flautu sa jej podarilo vypátrať až v roku 2022.

strýko Berit Gerd Bild Reisel

Zaujímavé bolo aj to, že sme natáčali príbehy 3 generácií židovskej rodiny Golombek počas jedného natáčacieho dňa – Gerdy, jej syna Rolfa a jej vnuka Simona.

Súčasťou tejto prvej aktivity projektu je aj to, že z natočených príbehov tvoríme krátke 15 až 20 minútové filmy.

Vzniká 5 slovenských filmov a 3 nórske, ktoré prekladáme aj do anglického jazyka a budeme ich používať pri ďalšej práci v rámci projektu, ale aj mimo neho.

●●●

Konferencia SLOBODNÍ ŠTUDENTI #FOREVER

Múzeum holokaustu v Seredi (21.11.-23.11.2022)

Počas posledného novembrového týždňa sa uskutočnila v rámci nášho projektu History defines our future konferencia nesúca názov Slobodní študenti #forever.

Názov multižánrovej konferencie je odvodený od nosnej myšlienky a témy, ktorá bola všadeprítomná počas diskusií, workshopov, prednášok a sprievodných podujatí počas troch neskorých novembrových dní v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi.

V druhej aktivite projektu boli zapojení všetci partneri projektu: Post Bellum, Nórske centrum pre výskum holokaustu a kultúrne menšiny a EDAH.

Konferencia plynule prepájala blok umenie, žurnalistika a príbehy, blok moderné vzdelávanie a blok fundraising, manažment a marketing. Prednášky a workshopy spolu s lektormi boli pripravené pre študentov vysokých škôl, univerzít a ich pedagógov so zameraním na učiteľstvo, umelecké odbory, žurnalistika masmédiá, kulturológia ale aj marketing alebo produkcia. Na konferenciu sa prihlásili študenti a pedagógovia z viacerých miest Slovenska a Čiech. Zastúpenie mali z Nitry, Trnavy, Bratislavy, Banskej Bystrice, Serede ale aj z Prahy a Brna.

O zahraničnú účasť sa postarali aj naši lektori v bloku vzdelávania a to nórski partneri z Nórskeho centra pre výskum holokaustu a kultúrne menšiny, Daniel Mohammed Ansari a Lars Petlund Breiby. Nórsky tím viedol workshop a prednášku o perespektívach výuky o holokauste a predstavil aj svoj najpoužívanejší vzdelávací program “Zdroje a jednotlivci”.

V tomto bloku mal prednášku aj Tomer Aldubi z izraleskej organizácie Fighting Online Antisemitism, ktorý prednášal o boji proti antisemitizme na sociálnych sieťach a v online priestore. Po prednáške nasledoval workshop na tému praktickej detekcie a odstraňovanie online nenávisti.

Blok moderného vzdelávania posilnili aj naši kolegovia z českého Post Bellum, Magdalena Benešová a Andrej Novik, ktorí originálnym názvom “100+1 zaručených edureceptov alebo varíme s PB” navarili chutné recepty ako formálne a neformálne vzdelávať, ako zakladať školy a čo nerobiť alebo ako učiť dejepis inak a prečo to nejde.

V pondelok odštartoval 1. deň konferencie a odštartoval aj celý projekt History defines our future, komentovanou prehliadkou Múzea holokaustu v Seredi v anglickom aj slovenskom jazyku. Nasledovalo oficiálne otvorenie konferencie riaditeľkou Post Bellum Mgr. art. Sandrou Polovkovou, a premietanie filmu Identita ES od režisérky Aleny Činčerovej.

2. deň sa naplno rozbehol už od rána workshopmi a prednáškmi, ktoré simultánne prebiehali v barakoch Múzea holokaustu v každom z troch blokov. V bloku moderného vzdelávania a v bloku fundraisingu, manažmentu a marketingu mali účastníci stále nových a iných lektorov po každej jednej prednáške alebo workshope. Lektormi boli zástupcovia Nadácie zastavme korupciu, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Kultúrneho kontaktného bodu, Múzea holokaustu, Post Bellum SK, Cesta von, FreeAndy Agency, StartLab a Darujme.sk. Druhý deň v Seredi bolo večerným programom premietanie OUR SPACE IN TIME: Jewish Short Films from V4 Countries a diskusia s režisérkou slovenského filmu MILOSŤ Ivanou Laučíkovou.

Ivana Laučíková, Boris Németh a Soňa Gyarfášová boli ako jediní lektori, ktorý viedli svoj blok umenia všetky dni. Kontinuálne postupovali každý vo svojej práci spolu so svojimi zverencami. Boris a jeho skupina pracovali na reportážnej fotke, Soňa so skupinou sa zoznamovali so žurnalistikou, hovoreným slovom a prepojením sa s dokumentovaním pamätníkov v tejto podobe. Ivana spolu so skupinou tvorila krátke filmy, jej skupina pracovala s audiovizuálnou tvorbou.

3. deň v Seredi pokračoval ako predošlý deň prednáškami a workshopmi a na záver sa blok umenia prezentoval svojou prácou počas oficiálneho ukončenia 1. ročníka konferencie Slobodní študenti #forever. Výstupy z tohto bloku sú publikované na našom facebookovom a instagramovom profile Post Bellum.

Za zorganizovanie konferencie vďačíme nielen všetkým zúčastneným lektorom, pracovníkom Múzea holokaustu v Seredi, členom občianskeho združenia Post Bellum, účastníkom konferencie ale aj v neposlednej miere Férovej nadácii O2, ktorá nás finančne podporila.

●●●

CALL FOR ARTIST

Staňte sa 1 z 5 umelcov a umelkýň, ktorých diela budú súčasťou výstavy HISTORY DEFINES OUR FUTURE / MINULOSŤ DEFINUJE NAŠU BUDÚCNOSŤ v roku 2023 v Múzeu holokaustu v Seredi

V rámci projektu s identickým názvom “HISTORY DEFINES OUR FUTURE” pripravujeme výstavu, ktoré bude rozprávať o 2. svetovej vojne na Slovensku a v Nórsku a odkazoch pre budúcnosť.
Súčasťou výstavy budú aj filmy so skutočnými príbehmi ľudí, ktoré sme v oboch krajinách zaznamenali.

Výzva je otvorená pre umelcov od 18 rokov.
Téma: HISTORY DEFINES OUR FUTURE / MINULOSŤ DEFINUJE NAŠU BUDÚCNOSŤ
Forma diela nie je určená.

Každý z 5 víťazov výzvy dostane sumu 2 000 €

Návrhy, koncepty s vizualizáciou a priloženým CV prijímame do 05. januára 2023, e-mailom na: nina.pomposova@postbellum.sk

Vybraných umelcov budeme kontaktovať najneskôr do 31. januára 2023.

Vernisáž výstavy plánujeme v máji 2023.

Kontakt v prípade otázok:
nina.pomposova@postbellum.sk, +421 915 112 465
sandra.polovkova@postbellum.sk, +421 902 754 380

●●●

Výstava “PAMÄŤ AKO REFERENCIA. KRITICKÉ KONTEXTY SLOVENSKÉHO ŠTÁTU V SÚČASNOM VIZUÁLNOM UMENÍ.” 

8. 5. 2023 – 7. 9. 2023

Autori a autorky vystavených vizuálnych umeleckých diel: Daniela Krajčová, Klára Kusá, Zorka Lednárová, Marcel Mališ, Matúš Maťátko a Filip Sabol, Erika Meszárosová využili vo svojej tvorbe pamäť ako referenciu.

“Väčšina autorov prezentovaných na výstave sa venuje individuálnemu štúdiu autoritárskych režimov, totalitnej propagande, vizuálnej kultúre tej doby, ale aj orálnej histórii mapujúcej dopady politických rozhodnutí na konkrétne ľudské životy. Autori hľadajú v spleti historických vrstiev zástupné témy, ktoré by mali potenciál vytvoriť kontext so súčasnou politickou a spoločenskou situáciou,” vysvetľuje kurátorka výstavy, Bohunka Koklesová.

Holokaust sa nestal zo dňa na deň. Predchádzala mu kríza v spoločnosti po 1. svetovej vojne, ktorá otvorila priestor populizmu, politickým frázam v podobe jednoduchých riešení. Demokratickou cestou sa ujal moci režim, v ktorom sa nielen demokracia, ale aj slobody a ľudské práva úplne stratili. Fakty veľkých dejín rozprávame vo výstave v historickom vývoji udalostí. A ako ovplyvnili tie malé, teda životy obyčajných ľudí?

Tie približujeme prostredníctvom krátkych filmov Post Bellum a The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies.

Kurátorka: Bohunka Koklesová

Vystavujúci autori a autorky: Daniela Krajčová, Klára Kusá, Zorka Lednárová, Marcel Mališ, Matúš Maťátko a Filip Sabol, Erika Meszárosová

Historický kontext a príbehy 20. storočia: Matej Beránek, Dominik Janovský, Martina Lábajová, Sandra Polovková

Architekt výstavy: Peter Liška

Grafický dizajnér: Marek Novák

Produkcia: Nina Pompošová

Projekt s názvom HISTORY DEFINES OUR FUTURE je realizovaný v rámci programu “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca” spolufinancovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

S finančnou podporou:

The project was supported by EVZ Foundation

Hlavný organizátor:

Post Bellum SK

Partneri:

Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi

Edah o.z.

The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies

Mediálni partneri:

Denník N

Citylife.sk

Rádio_FM

BigMedia s.r.o.

●●●

Dňa 25. apríla 2024 sa v Rómerovom dome v Bratislave uskutočnila inšpiratívna debata s rektorkou VŠMU Bohunkou Koklesovou a troma mladými slovenskými výtvarnými umelcami Marcelom Mališom, Filipom Sabolom a Matúšom Maťátkom. Diskusia, ktorú moderovala riaditeľka Post Bellum SK Sandra Polovková sa venovala reflexiám histórie, s dôrazom na naše tragické historické skúsenosti s totalitami 20. storočia v súčasnom umení.


Že ani zďaleka nejde o žiadnu teoretickú, či čisto akademickú tému ukázali otázky ľudí z publika a následná živá diskusia, ktorá reflektovala aktuálnu politicko-spoločenskú situáciu, zásahy politickej moci do nezávislej kultúry, či témy obrany demokracie a angažovanosti umelcov.


Včerajšie podujatie bolo zároveň záverečnou konferenciou projektu CLT03037 HISTORY DEFINES OUR FUTURE, na ktorom Post Bellum SK spolupracovalo s Nórskym centrum pre výskum holokaustu a národnostné menšiny, Múzeom holokaustu v Seredi a združením EDAH. Pred diskusiou si účastníci a účastníci akcie mohli pozrieť dva krátke zdokumentované príbehy ľudí preživších 2. sv. vojnu a holokaust a ich potomkov.


Projekt s názvom HISTORY DEFINES OUR FUTURE je realizovaný v rámci programu “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca” spolufinancovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.