Dňa 5. 9. sa o 16:00 v budove DAV na Sadovej ulici uskutočnila diskusia HERstory.

Diskutovali na nej: Soňa Gyarfášová (novinárka), Pavol Kalman (poslanec mestského zastupiteľstva v Senici a trnavskej župy) a Sandra Polovková z Post Bellum.

Súčasťou diskusie bolo aj premietanie filmu.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah podujatia výlučne zodpovedá POST BELLUM SK.