Výstavu s dôležitými ženskými príbehmi nájdete do konca novembra pred Novou tržnicou na Trnavskom mýte (Šancova ulica).

Dnes prebehla aj vernisáž s koncertom pred Novou tržnicou, kde naša riaditeľka Sandra Polovková predstavila výstavu študentom a ostatnej verejnosti. Bratislava – Nové Mesto umiestnila našu výstavu na ich pôdu pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie.

Príďte si prečítať príbehy 15 žien, ktoré sú nositeľkami silnej vôle, ktorá im pomohla presadiť sa a uspieť v náročných životných situáciách, aj prežiť nebezpečné udalosti.

Projekt vzniku a putovania výstavy je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah podujatia výlučne zodpovedá POST BELLUM SK.