Dňa 5. októbra je Svetový deň učiteľov. My by sme pri tejto príležitosti chceli poďakovať všetkým poctivým učiteľom a učiteľkám, ktorí vedú našu mládež k poznaniu našej histórie, hodnôt slobody a demokracie, ako aj kritickému mysleniu.

Rovnako by sme chceli poďakovať našim lektorom a lektorkám, dobrovoľníkom venujúcim sa neformálnemu vzdelávaniu, ako aj našim kolegyniam, ktoré organizujú výchovno-vzdelávacie aktivity Post Bellum SK – ste dôležitým pilierom našej organizácie a za svoju ťažkú prácu si zaslúžite náš rešpekt a vďaku.


Veríme, že budúcnosť Slovenska je vo vzdelaní. Preto chceme náš vzdelávací pilier nielen udržať – ročne dnes robíme približne 280 zážitkových workshopov na základných a stredných školách a desiatky ďalších prednášok a diskusií – ale do budúcnosti aj výrazne rozšíriť.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.