Výstavu, kde môžete nájsť aj príbeh Nadeždy Földváriovej, si môžete pozrieť do konca marca na Námestí Milana Rastislava Štefánika 1 pred radnicou v Topoľčanoch.


Nadežda Földváriová (*1933), slovenská hudobná historička, muzikologička, kritička, publicistka a neskôr manželka slovenského spisovateľa Kornela Földváriho, vyrastala počas 2. svetovej vojny.

Pamätá si len to, že ako dieťa neraz prežívala strach. Najvýraznejšie ho pociťovala v roku 1944, keď sa kvôli podpore Slovenského národného povstania museli celá rodina presťahovať do Zvolenskej Slatiny a rok tam bývali. Keď jej otca odhalili nemecké jednotky, nastal rýchly zvrat udalostí a náhly útek rodiny do Trnavy k babičke. Rodičia ukryli Naďu a jej sestru Oľgu až do apríla 1945. Po skončení vojny sa znovu ako rodina usadili v Bratislave.

Naďa vo svojom rozprávaní spomínala na obdobie komunizmu, kedy boli celý čas vnímaní ako občania druhej kategórie. Množstvo národa nechcelo uveriť tomu, že sa hrnú z jednej katastrofy do druhej, keďže Rusi boli predtým vnímaní skôr ako osloboditelia.

S Kornelom Földvárim sa vzali v roku 1959. Naďa svojho manžela milovala nekonečnou a hlbokou láskou. Veľkú časť svojho života venovala aj jeho tvorbe – bola jeho osobnou redaktorkou: „Manželstvo nie je, že jeden sa pozerá na druhého, ale obidvaja sa dívajú jedným smerom.”