Do 31. januára 2023 nájdete našu výstavu HERstory na Námestí slobody za budovou mestského úradu v Revúcej.

Vo výstave HERstory vám prinášame príbehy 15 inšpiratívnych žien. Jednou z nich je aj Ľubica Lacinová, významná osobnosť slovenského feminizmu. „Feminizmus bol ešte aj po revolúcii pojem ako z iného vesmíru”

„(…) ženy nepotrebujú ani ochranu, ani uctievanie – potrebujú iba, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s rovnoprávnymi ľudskými bytosťami.“

Chimamanda Ngozi Adichie: Drahá Ijeawele. Feministický manifest v pätnástich radách

Projekt vzniku a putovania výstavy je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah podujatia výlučne zodpovedá POST BELLUM SK.