Od 1. do 15. novembra si našu výstavu HERstory môžete pozrieť v Sabinove, v parku na Námestí Slobody.

Súčasťou výstavy je aj príbeh Marty Grossmanovej Györiovej (*1947). Narodila sa v Košiciach rodičom, ktorí obaja prežili koncentračný tábor. Celá rodina matky a otca bola zavraždená v koncentračných táboroch.

Jej rodičia pochádzali zo silne veriacich židovských rodín, ktorých po návrate z koncentračných táborov bolo v Košiciach okolo tridsať. Aj napriek zlým zážitkom z vojny ostala rodina Grossmanovcov veľmi pobožnou.

Marta celý život pracovala ako pedagogička. Najprv mladá učiteľka, neskôr ostrieľaná riaditeľka a nakoniec sa venovala aj vzdelávacím projektom pre Rómov a projektom pre pedagógov a študentov („Ako učiť o Holokauste“) ako externá pracovníčka Ministerstva školstva SR. Je zakladateľkou občianskeho združenia Združenie ESTER, čo je organizácia židovských žien na Slovensku.

Projekt vzniku a putovania výstavy je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah podujatia výlučne zodpovedá POST BELLUM SK.