Počas júla bude naša výstava venovaná ženským príbehom umiestnená pred Kultúrným domom v Čiernom Balogu.


Prečítajte si príbehy žien z obdobia 2. svetovej vojny, holokaustu, Slovenskej ľudáckej republiky alebo z obdobia komunistického režimu. Históriu máme väčšinou prerozprávanú len mužmi, preto musíme zdôrazňovať aj príbehy žien a ich historickú skúsenosť.


Spája ich silná vôľa, ktorá im pomohla presadiť sa, uspieť, alebo dokonca prežiť. Ich príbehy sú inšpiratívnym príkladom, ako sa aj v ťažkej dobe a situácii dá vzoprieť, byť silnými a cieľavedomými.
Výstavu môžete navštíviť do konca mesiaca.


Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá POST BELLUM SK.