Post Bellum SK, občianske združenie, ktoré na Slovensku od roku 2008 vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia, v spolupráci s Ohel David, domovom seniorov pre obete holokaustu, vydáva svoju prvú knižnú publikáciu „Stretnutie tých, čo prežili šoa”.

Kniha bude uvedená do života 19. decembra o 18:00 v priestoroch Divadla Lab na Svoradovej ulici v Bratislave. Podujatie bude moderovať Michael Szatmary, úryvky z knihy prečíta herečka Ivana Kuxová a súčasťou večera bude aj koncert Preßburger Klezmer Band.

Kniha dokumentuje príbehy preživších holokaustu, ktorí boli súčasťou domova seniorov Ohel David a vychádza práve pri príležitosti 20. výročia jeho existencie. Publikácia je slovensko-anglická a nájdete v nej okrem literárnych faktografických textov aj umelecké portréty, ktorých autorom je fotograf Tomáš Halász. Redakčne texty pripravila Soňa Jánošová a Kristína Jurčišinová. Za grafickým spracovaním stojí dizajnérka Katarína Balážiková.

Príbehy v knihe sú rozdelené do troch kapitol a reflektujú rôznorodé osudy Židov počas holokaustu. Prvá kapitola sa venuje najmä preživším koncentračných táborov, druhá osobám, ktoré sa počas tohto obdobia rôznym spôsobom ukrývali a tretia ľuďom, ktorí sa zapojili do protifašistického odboja. Rôznorodosť príbehov vytvára mozaiku, ktorá v celku sprostredkuje neprikrášlený obraz o živote židovských občanov počas obdobia druhej svetovej vojny a Slovenského štátu.

V dobe radikalizácie spoločnosti a vzrastajúcej podpore fašizmu, rasizmu a aj antisemitizmu považuje Post Bellum a Ohel David za stále dôležitejšie prinášať príbehy ľudí, ktoré na vlastnej koži zažili hrôzy spôsobené práve týmito „izmami“ a dokázali ich pretransformovať na silnú a inšpiratívnu životnú skúsenosť. Publikácia je určená aj pre pedagógov ako pomôcka v rámci vyučovacieho procesu a pre historikov ako doplnok k výskumu v oblasti témy Slovenského štátu.

Kniha mohla vzniknúť vďaka finančnej podpore darcov z kampane na startlab.sk, Regionálnej dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja, Ars Bratislavensis, Ministerstva kultúry SR a Stredoeurópskej nadácie CEF.

Knihu si bude možné zakúpiť v kníhkupectve Artforum alebo prostredníctvom kontaktovania e-mailom: jana.hrdlickova@postbellum.sk.