Dňa 17.5.2023 sa v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave uskutočnila konferencia pre učiteľov s „príznačným“ názvom „Dnes nie je škola“. Cieľom konferencie bolo prepojiť neformálne vzdelávanie a trnavské základné a stredné školy a to nielen medzi sebou, ale aj medzi inštitúciami a projektami, ktoré sa neformálnemu vzdelávaniu venujú.

Pozvanie na konferenciu prijali aj vedúca vzdelávania Gabriela Kluchová a manažérka medzinárodných spoluprác Nina Pompošová z Post Bellum. Počas jednodňového podujatia v Trnave mali prednášku o novom projekte GULAG XR, počas ktorého vzniká workshop v spojení virtuálnej a rozšírenej reality s názvom GULAG XR. Workshop je určený žiakom 9. ročníka ZŠ, ale aj študentom stredných škôl. Gulag XR je bezplatný pre školy v krajiných Českej republiky, Slovenska, Nemecka a Poľska. Hlavnou témou sú sovietske represie a ich spoločný európsky rozmer. Vďaka virtuálnej realite a tiež aj rozšírenej realite sa žiaci môžu „ocitnúť“ v táboroch (v gulagoch) a pomocou tohto zážitku im dopomôcť k rozvoju ich postoja k demokratickým hodnotám.

Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Partnermi projektu sú Gulag.cz, vzdelávacia spoločnosť Scio, nemecký Memorial, poľské Kolégium východnej Európy a slovenské Post Bellum.