Počas roka 2022 sme naďalej pokračovali v našej hlavnej, systematickej práci dokumentovania pamätníkov a pamätníčok 20. storočia. Sme vďační za každú spomienku a odkaz pamätníkov, ktorí odovzdávajú pre náš archív a vieme ich šíriť ďalej.

Pamätníkov natáčame prostredníctvom metódy eye-direct, pri ktorej máte pocit, že sa jeho hlavná protagnostika či protagonista pozerajú priamo na vás.

Príbehy pamätníčok a pamätníkov sa nám darí dokumentovať aj vďaka projektu Príbehy 20. storočia – svedectvá bratislavských pamätníkov/čiek, ktorý finančne podporila Nadácia mesta Bratislavy podporeného Nadáciou mesta Bratislavy. Ďakujeme za podporu!