Jednou z našich hlavných aktivít je vzdelávanie študentov a študentiek o našich dejinách prostredníctvom zážitkových workshopov.

Naši lektori a lektorky ich oboznamujú prostredníctvom príbehov ľudí, ktoré prežili totality 20. storočia, s obdobím, kedy žili ich rodičia a starí rodičia.

Hlavným poslaním je priblížiť deťom dobu, ktorá bola nedemokratická, popierala významné ľudské, občianske, morálne hodnoty a deformovala charaktery ľudí.

Snažíme sa aj mladším generáciám, ktoré sa narodili do demokracie, priblížiť nebezpečenstvá totality, ktoré poznajú len z učebníc alebo sa tomuto pojmu nestihli na školách dostatočne venovať.

Pripravili sme pre školy formulár, vďaka ktorému budeme vedieť lepšie komunikovať v prípade, ak máte o naše workshopy záujem.

Nájdete ho TU

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.