▪Až 240 našich workshopov spestrilo výučbové dni študentom/kám a žiakom/čkám stredných a základných škôl!


▪Dohromady 5 400 účastníkov sa dozvedelo o našej nedávnej minulosti prostredníctvom zážitkových workshopov, ktoré vedú naši lektori a lektorky.


▪S našimi workshopmi sme vycestovali do všetkých krajských miest a 27 okresných miest!


▪Do ponuky nám pribudol aj nový workshop Pamäť v metaforách s rapermi Tonom S. a Benem a Lyrikom z kapely Modré hory.


Aj takto o workshopoch rozprávajú mladí účastníci: „Ja som bol s workshopom spokojný. Rád sa rozprávam so starými rodičmi o minulosti, pretože na príbehoch zo života lepšie chápem život v minulosti než z poučiek. Rád by som vás v tomto podporil, aby ste v tom pokračovali a zachovali príbehy, aby sa tie hrôzy a nenávisť už nikdy neopakovali.“


Sme veľmi radi, že o naše workshopy je stále veľký záujem. ĎAKUJEME učiteľom a učiteľkám, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú, ale aj tým, ktorí nás tento rok oslovili prvýkrát. Vážime si, že pre svojich žiakov a žiačky robíte niečo naviac a snažíte sa im oživiť výučbu tak, aby ich bavila.


Reakcia od pedagógov: „Ďakujeme za workshopy, pre deti boli veľmi prínosnou a zaujímavou formou spestrenia vyučovania a určite si to v budúcnosti radi zopakujeme.“


❤ĎAKUJEME aj žiakom a žiačkam, študentom a študentkám, ktorí dali šancu našim workshopom a vcítili sa do kože pamätníkov a pamätníčok.


🫶Veľké ĎAKUJEME aj všetkým našim podporovateľom, ktorí vedia, že aj malá pomoc pomôže.


👉Ak chcete podporiť vzdelávanie mladých aj v ďalšom školskom roku, môžete sa stať našim prispievateľom:
https://postbellum.darujme.sk/1779/

🤝V tomto školskom roku sme zrealizovali workshopy aj vďaka nasledovným donorom:
▪️Fond na podporu umenia
▪️Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis
▪️Bratislavský samosprávny kraj
▪️Nadácia mesta Bratislava
▪️Fond na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor)
▪️EVZ Stiftung
▪️Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska spolufinancovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
▪️European Education and Culture Executive Agency (EACEA) pod záštitou Európskej komisie
❤Ďakujeme za podporu.