V piatok 28. júla od 20:00 sme uskutočnili diskusiu HERstory vo dvore Galérie vo Vlkolínci.


Pred viac ako rokom sme práve na tomto mieste odštartovali putovanie výstavy HERstory, ktorá obsahuje 15 príbehov silných žien. História mnohokrát na ženy zabúda. V Post Bellum sa snažíme pripomenúť ich odvahu, kľúčové rozhodnutia a obety, ktoré museli počas svojho života urobiť.
Čo ste mohli zažiť na diskusii? Premietanie krátkeho filmu so životným príbehom dámy, ktorá prežila holokaust. Diskusiu s CSILLOU DROPPOVOU, SANDROU POLOVKOVOU a ŠTEFANOM DVORSKÝM o postavení žien v minulosti a súčasnosti, o dôležitosti nezabúdania na nedemokratické režimy 20. storočia.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah podujatia výlučne zodpovedá POST BELLUM SK.