V priebehu roka 2020 sme dokumentovali aj príbehy pamätníkov a pamätníčok 20. storočia patriacich k maďarskej národnostnej menšine žijúcich na Slovensku. V rámci projektu sa nám podarilo zdokumentovať príbehy pamätníkov a pamätníčok: Ľudovít Kossár, Katarína Lokšová-Ráczová, Viktor Šefčík, Šarlota Olšáková, Tomáš Lánczos, Daniel Draxler, Emöke Vargová.

Príbehy nájdete publikované v našom online archíve Memory of nations:

https://www.pametnaroda.cz/sk/sefcik-viktor-1960

https://www.pametnaroda.cz/sk/kossar-ludovit-1965

https://www.pametnaroda.cz/sk/vargova-emoke-1965

https://www.pametnaroda.cz/sk/olsakova-sarlota-1933

https://www.pametnaroda.cz/sk/lanczos-tomas-1966

https://www.pametnaroda.cz/sk/draxler-daniel-1973

https://www.pametnaroda.cz/sk/loksova-raczova-katarina-1950

Príbehy pamätníkov a pamätníčok maďarskej národnostnej menšiny žijúcich na Slovensku sa nám podarilo zdokumentovať vďaka projektu Príbehy maďarskej národnostnej menšiny, ktorý finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.