České a slovenské Post Bellum dlhodobo pracujú na posilnení spolupráce a výmeny informácií medzi českými a slovenskými pedagógmi. Cieľom nášho aktuálneho spoločného projektu, ktorý získal aj podporu z európskeho program Erazmus+, je zdieľať skúsenosti z oblasti tzv. medzigeneračného vzdelávania, ako kreatívnej a efektívnej formy vyučovania histórie, náuky o spoločnosti a etickej výchovy.

Prvé aktivity v rámci tohto projektu už máme úspešne za sebou! Zorganizovali sme letnú školu medzigeneračného vzdelávania pre pedagógov z Českej republiky a Slovenska, ako aj dve stretnutia českých a slovenských organizácií, ktoré sa tejto téme venujú. Momentálne pripravujeme didaktickú webovú platformu česko-slovenských pohľadov na 20. storočie, ako aj druhý ročník konferencie “Slobodní študenti”, ktorá sa uskutoční v Múzeu holokaustu v Seredi v dňoch od 21.-23.11.2023.

Okrem pedagógov sa samozrejme snažíme o výmenu informácií a skúseností aj medzi našimi internými expertnými tímami. Začiatkom októbra, sme preto v Bratislave privítali Dominiku Kopčikovú a Andreu Kalányos zo vzdelávacieho tímu českého Post Bellum. Okrem viacerých odborných diskusií o metodike, používaných materiáloch a našich skúsenostiach s realizáciou vzdelávacích workshopov, sme naše kolegyne zobrali do kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave.

KINOPRÍBEHY – ktoré sme naším kolegyniam ukázali sú vzdelávací medzigeneračný formát, kde mladým ľuďom premietneme film s problematikou holokaustu a následne o téme diskutuje moderátor s prizvaným hosťom a študentmi z publika. V Trnave bol hosťom nášho lektora a moderátora Slavomíra Hlásneho pán
Jaroslav Valent, šéfredaktor časopisu Historická revue a spoluautor podcastu Dejiny.
🇸🇰🤝🇨🇿

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.