Našu novú výstavu 80 rokov od SNP. Začnite s vysťahovaním! nájdete až do konca júna na Hviezdoslavovom námestí 1651 v Dolnom Kubíne.

Prinášame vám v nej zaujímavé príbehy a fakty o Slovenskom národnom povstaní, ktoré patrí medzi najväčšie povstania proti nacistom v Európe počas druhej svetovej vojny a najväčší čin odboja na Slovensku. Napriek rôznym názorovým smerom odbojového hnutia sa vtedy Slovákom podarilo spojiť sily a zrealizovať veľké, všeobecné povstanie, namiereného voči ľudáckemu a nacistickému režimu.

Napriek tomu, že po februári 1948 boli propagandisticky zdôrazňované hlavne aktivity komunistickej rezistencie, tak ďalšie zložky mali rovnaký, ak nie aj väčší význam pre odbojové aktivity na našom území.

Na prvom watchtoweri sa dozviete o začiatku povstania a dvoch významných veliteľoch – Jánovi Golianovi a Rudolfovi Viestovi.

Večer 29. augusta 1944 vydal Ján Golian rozkaz – „Začnite s vysťahovaním“. Išlo o heslo, ktoré znamenalo začiatok ozbrojeného boja – začalo sa Slovenské národné povstanie. Dňa 4. septembra 1944 Slovenská národná rada menovala Jána Goliana veliteľom československej armády na Slovensku a o deň neskôr ho povýšila do hodnosti brigádneho generála.

Velenie prevzal 7. októbra 1944 divízny generál Rudol Viest. Ten riadil ústupové boje povstaleckej armády a nariadil presun z Banskej Bystrice na Donovaly.

Ráno 3. novembra 1944 Jána Goliana a Rudolfa Viesta a ďalších dôstojníkov zajalo v Pohronskom Bukovci Einsatzkommando. Zomreli za doteraz neobjasnených okolností v Nemecku na jar 1945.

Tvorba výstavy a časť presunov je podporená celoročne:
European Network Remembrance and Solidarity | ENRS
British Embassy Bratislava
U.S. Embassy Slovakia

Obsah výstavy pripravili: Martin Posch a Sandra Polovková
Autor grafiky: Matúš Maťátko
grafický dizajn: Marek Novák