Klienti Slovenskej sporiteľne môžu prácu Post Bellum jednoducho podporiť vďaka internetbankingovej aplikácie George.


Aplikácia George umožňuje klientom Slovenskej sporiteľne zvoliť si pri platbe aj možnosť podporiť jednu z verejnoprospešných mimovládnych organizácií. Je pre nás cťou, že medzi vybranými serióznymi partnermi Slovenskej sporiteľne je aj organizácia Post Bellum.


Vďaka Vašej pomoci – aj prostredníctvom aplikácie George – môžeme ďalej zaznamenávať príbehy pamätníkov 20. storočia a šíriť ich ďalej prostredníctvom rôznych aktivít, aby sa hrôzy totalít 20. storočia už nikdy neopakovali.
Ďakujeme!