Minister spravodlivosti, Boris Susko, zrušil jedinú štátnu dotačnú výzvu na ochranu ľudských práv v roku 2024.

Slovenská republika tak oficiálne, minimálne v tomto roku, finančne nepodporuje a nepodporí projekty organizácií občianskej spoločnosti, cirkevných organizácií, škôl a samospráv zamerané na predchádzanie diskriminácii, rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu.

Post Bellum dnes spolu s ďalšími, takmer 80 organizáciami, ktoré pracujú v oblasti PRESADZOVANIA, OCHRANY, PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV, reagovalo spoločným vyhlásením a petíciou, ku ktorej sa môžete pridať

Zrušenie výzvy je nielen v rozpore s dobrými mravmi, ale aj popretím základov, na ktorých je budovaná povojnová demokratická a zjednotená Európa, a ku ktorým sa v roku 1993 pridala Slovenská republika ako samostatný štát.

Touto výzvou apelujeme na demokraticky zmýšľajúcich politikov, médiá ako aj širokú občiansku spoločnosť, aby sa rázne postavili na obranu dotačných programov pre školy, cirkevné organizácie, samosprávy, mimovládne neziskové organizácie hlavne v oblastiach, ktoré sa týkajú ochrany ľudských práv a slobôd, právneho štátu a demokracie.
ĎAKUJEME, ŽE DRŽÍME SPOLU