Darovacia stránka

Ministerka kultúry, Martina Šimkovičová, dnes (21.12.2023) zverejnila na facebookovej stránke Ministerstva kultúry SR video, v ktorom úmyselne zavádza o Post Bellum a snaží sa vyvolať pocit možného konfliktu záujmov. V Post Bellum sme reagovali vydaním stanoviska.

Do riadne vyhlásenej výzvy Ministerstvom kultúry SR sme sa zapojili podaním projektovej žiadosti s názvom BEZ PAMÄTI NIET IDENTITY – VZDELÁVACIE ZÁŽITKOVÉ WORKSHOPY PRE ZŠ A SŠ PRISPIEVAJÚCE K ROZVOJU KRITICKÉHO MYSLENIA A BOJU PROTI ŠÍRENIU DEZINFORMÁCIÍ a splnením všetkých povinných náležitostí.

Hlavnou aktivitiou projektu bolo realizovanie 90 zážitkových workshopov od októbra do decembra 2023 v rámci celého Slovenska. Na pokrytie nákladov sme žiadali dotáciu vo výške 27 700 EUR.

S novou vládou a s novou ministerkou kultúry SR zjavne prichádzajú aj nové formy komunikácie, ktoré odmietame akceptovať v slušnej, demokratickej krajine, ktorá sa riadi pravidlami.

Do dnešného dňa (od podania žiadosti k 8.9.2023) sme nedostali žiadnu oficiálnu informáciu k výsledkom. Dozvedáme sa iba informácie prostredníctvom videí a médií, bez akejkoľvek listinnej, či zmluvnej podoby.
Do dnešného dňa je pri našej žiadosti uvedené, citujeme: „Prebieha schvaľovací proces.“
Do dnešného dňa, do zverejnenia ministerkinho videa, nemáme informáciu o tom, či odborná komisia odporúčala našu žiadosť podporiť a ani akou sumou.

V našej práci v oblasti vzdelávania sme nepoľavili. V nadväznosti na podanú žiadosť sme zrealizovali v danom termíne 81 zážitkových workshopov naprieč Slovenskom. Vznikli nám náklady takmer 25 000 EUR.

Dnes je jasné, že s podporou projektovej žiadosti Ministerstvom kultúry SR nemôžeme počítať.
Preto sa obraciame na vás. Pomôžte nám bojovať s klamstvami, dezinformáciami, konšpiráciami. Pomôžte nám vzdelávať mladých ľudí v oblasti moderných dejín 20. storočia.

Je zjavné, že vašu pravidelnú podporu budeme v nadchádzajúcich časoch potrebovať ešte intenzívnejšie.

Ďakujeme za vašu ochotu podporiť našu prácu pravidelne. Nedajme si ukradnúť Slovensko klamstvami.

Darovacia stránka