Čo robíme

Workshopy

Rozhodovanie

Zážitkový workshop Post Bellum pre žiakov 2. stupňa ZŠ (7. – 9. ročník) Lektori počas workshopov prostredníctvom zážitku otvárajú tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Účastníci prežijú postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych…

Čítajte ďalej

Iba sme sa narodili

Zážitkový workshop s tematikou moderných dejín pre žiakov stredných škôl a gymnázií s názvom „Iba sme sa narodili“ Workshop v dobových reáliách i prostredníctvom súčasných nástrojov predstavuje slovenskú spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne…

Čítajte ďalej

Metodické materiály pre pedagógov

Od 17. októbra môžete nájsť metodické materiály pre pedagógov v našom štvrťročníku Príbehy 20. storočia. Metodiky si viete stiahnuť aj online. Samotné krátke filmy s príbehmi ľudí sme zverejnili aj online na našom Youtube…

Čítajte ďalej

Deň, kedy sa mlčalo

Zážitkový workshop je určený pre žiakov 7., 8. a 9. ročníkov základných škôl (tercií a kvart viacročných gymnázií). Workshop na tému premeny slovenskej dediny počas kolektivizácie nastoľuje otázku, či je v poriadku snažiť…

Čítajte ďalej

Tak toto neprejde

Zážitkový workshop je určený pre študentov 1.–4. ročníkov stredných škôl a odborných učilíšť. Workshop je zameraný na tému ľudských práv, najmä slobody prejavu a cenzúry, rozvíja mediálnu gramotnosť. Dotýka sa problematiky…

Čítajte ďalej

Ľudia to tak nenechajú

Zážitkový workshop pre budúcich učiteľov, ktorý účastníkom umožňuje na vlastní koži spoznat, ako sa dá žiakom netradične sprostredkovať dejiny 20. storočia. Na workshope dostanete príležitosť vžiť sa do uvažovania jedného študenta…

Čítajte ďalej
Zdieľať

Rozprávajte!
My budeme počúvať

Máte tip na zaujímavého pamätníka, ktorého životný spomienky nesmú zmiznúť? Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk

E-shop Memory of Nations –
Príbehy 20. storočia domov alebo na cesty

Natáčanie pamätníkov podporíte tiež nákupom kníh alebo CD s   pútavým rozprávaním na eshop.pametnaroda.cz

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.