Post Bellum tento rok zorganizovalo viac ako 260 workshopov so 6 200 žiakmi a študentmi. Boli sme vo všetkých krajských mestách, vo väčšine okresných miest, ale aj v mnohých obciach. V rámci našich vzdelávacích workshopov sa študenti a študentky mohli spolu s nami ponoriť do obdobia 2. svetovej vojny alebo komunizmu prostredníctvom zážitkového vyučovania.


Takáto výučba je pre mladých veľmi atraktívna. Vďaka stotožneniu sa s postavami dokážu totiž mladí lepšie pochopiť konanie ľudí v rôznych historických obdobiach a tým pádom aj lepšie chápať dejinné udalosti v súvislostiach. Následne môžu lepšie porozumieť situácii v súčasnosti a dokážu si z našej histórie zobrať poučenie do budúcnosti.


Tieto kultúrne a vzdelávacie aktivity – konkrétne 60 našich zážitkovo-umeleckých workshopov o príbehoch 20. storočia – z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, za čo mu patrí naša veľká vďaka!


O naše workshopy je ale oveľa väčší záujem a preto potrebujeme pomoc pri ich realizácii.


Aj napriek doterajšej mimoriadne konštruktívnej a plodnej spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, ako aj fondmi, ktoré pod rezort patria – je po zmene vedenia rezortu otázne, čo bude ďalej. Aj napriek tomu, že sme splnili všetky podmienky a nezávislá odborná komisia navrhla podporiť náš projekt proti dezinfo, pani ministerka sa svojvoľne rozhodla náš grant neschváliť. Zrušila dokonca celú grantovú výzvu a peniaze určené na zvyšovanie mediálnej gramotnosti našej mládeže presunula na opravu strechy filharmónie.


Preto sa obraciame na vás. Pomôžte nám bojovať s klamstvami, dezinformáciami, konšpiráciami. Pomôžte nám vzdelávať mladých ľudí v oblasti moderných dejín 20. storočia:

Darovacia stránka