Slovenské a nórske ženské príbehy počas 2. svetovej vojny

Prostredníctvom krátkych filmov z produkcie Post Bellum a Nórskeho centra pre výskum Holokaustu a národnostných menšín vám priblížime zdokumentované príbehy ľudí preživších 2. sv. vojnu a holokaust a ich potomkov. Nasledovať bude diskusia s umelcami Marcelom Mališom, Filipom Sabolom a Matúšom Maťátkom, ktorí so svojimi dielami reflektujú aj súčasnú politickú a spoločenskú situáciu. Diskusiu bude viesť Sandra Polovková, riaditeľka Post Bellum, a okrem umelcov, v neposlednom rade bude diskutovať aj Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU.

Program:
Premietanie filmov: 
slovenský: Alica Weiszfeiler (prežila koncentračný tábor Ravensbrück a Bergen-Belsen)
nórsky: Nina F. Grünfeld (nórska filmová režisérka, ktorej stará mama prežila väčšiu časť svojho života na území dnešného Slovenska)

Diskusia s umelcami:
Marcel Mališ
Filip Sabol
Matúš Maťátko
Bohunka Koklesová 

Kedy: 25.4.2024 o 18:00

Kde: Rómerov dom (Zámočnícka 405, 811 03 Bratislava)

Vstupné: voľné

Toto podujatie je záverečnou konferenciou projektu CLT03037 History defines our future.

Projekt s názvom HISTORY DEFINES OUR FUTURE je realizovaný v rámci programu “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca” spolufinancovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.