Kontakty

Post Bellum SK                                                                                                                                    

Sídlo kancelárie: OBCHODNÁ 52, Bratislava
Korešpondenčná a fakturačná adresa:
Klincová 35
821 08 Bratislava
Slovenská Republika

●●●

IČO: 42218012
DIČ: 2120082569

občianske združenie, registrácia na Ministerstve vnútra pod číslom spisu:
VVS/1-900/90-37999, dňa 1. 8. 2011

Bankové spojenie
VÚB banka, a.s.
SK12 0200 0000 0029 3529 9756

●●●

Ľudia

Riaditeľka
Sandra Polovková
+421 902 754 380
sandra.polovkova@postbellum.sk

Vedúca oddelenia VZDELÁVAME
Dagmar Kudelová Kopčanská
+421 903 513 148
dagmar.kudelova.kopcanska@postbellum.sk

Vedúci redakcie Pamäti národa a oddelenia DOKUMENTUJEME
Martin Rodák
+421 907 315 553
martin.rodak@postbellum.sk

Produkcia VÝSTAVY, KANCELÁRIA
Michaela Polovková
+421 910 336 686
michaela.polovkova@postbellum.sk

Vedúci redakcie štvrťročníka PRÍBEHY 20. STOROČIA
Lukáš Onderčanin
lukas.ondercanin@postbellum.sk
+421 911 143 481

Fundraiserka
Katarína Bartovičová
+421 905 935 353
katarina.bartovicova@postbellum.sk

Finančný manažér
Róbert Pakan
+421 907 927 161
robert.pakan@postbellum.sk

Komunikácia
Vanda Hlaváčková

Distribúcia časopisu / eshop
Jana Hrdličková
+421 903 326 315
jana.hrdlickova@postbellum.sk

 

Máte tip na zaujímavého pamätníka alebo ste sami na vlastnej koži zažili niektorý zásadný moment minulého storočia? Rozprávajte, budeme počúvať. Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.