V rámci projektu Erazmus+ s názvom Medzigeneračné vzdelávanie v česko-slovenskom kontexte sme hostili české partnerky z organizácie Post Bellum. V dňoch 10.10. a 11.10. 2023 sme privítali zástupkyne vzdelávacej zložky Post Bellum Dominiku Kopčikovú a jej kolegyňu Andreu Kalányos. 

Počas návštevy v Bratislave sme naše české kolegyne pozvali na vzdelávacie podujatie s názvom KINOPRÍBEHY, ktoré sme usporiadali v Malom Berlíne v Trnave. Toto podujatie 

zahŕňa premietania krátkeho filmu, svedectiev o holokauste, 2. svetovej vojne a totalitných režimov. Nasleduje diskusia o týchto témach s moderátorom a diskujtúcim, ktorý boli v tomto prípade ako moderátor Slavomír Hlásny (jeden z našich lektorov vzdelávacích workshopov) a Jaroslav Valent ako diskutujúci (šéf časopisu Historická revue). Okrem podujatia sme s českými kolegyňami viedli dialógy na tému posilnenia vzdelávania mladých študentov v týchto témach na Slovensku ale i v Česku.

Cieľom projektu je posilniť medzinárodnú spoluprácu medzi českými a slovenskými pedagógmi a zdieľať vzdelávacie skúsenosti. Aktivitami projektu sú: 1) Česko-slovenská letná škola medzigeneračného dialógu, 2) Konferencia Slobodní študenti, ako pokračovanie 1. úspešného ročníka z minulého roku, 3) vznik didaktickej webovej platformy česko-slovenských pohľadov na 20. storočie, 4) stretnutie organizácii v Prahe, 5) stretnutie organizácii v Bratislave.

Momentálne sa pracuje na tvorbe webovej platformy, ktorá bude hotová dokonca roka a budeme o nej ďalej informovať. Letná škola pre pedagógov z Českej republiky a Slovenska, ako aj stretnutie v Prahe a v Bratislave sú aktivity, ktoré sú úspešne za nami. Pripravuje sa aktuálne konferencia Slobodní študenti, ktorá sa uskutoční v Múzeu holokaustu v Seredi v dňoch od 21.11. – 23.11.2023.