Medzinárodné spolupráce / International cooperations

Cinemastories WWII

Európsky projekt “CINEMASTORIES OF WWII – Documentary films featuring WWII survivors and members of resistance as awareness and educational tools towards unbiased society” prebieha v spolupráci medzi Post Bellum a Tachles TV zo Slovenska, Post Bellum z Českej republiky, Gedenkstätte Bautzner Strasse Dresden z Nemecka a Documenta Zagreb z Chorvátska.

V posledných rokoch sledujeme znepokojujúce trendy ako popieranie holokaustu, nárast dezinformácií a hoaxov súvisiacich s 2. svetovou vojnou, nárast nenávistných prejavov na internete voči židovským preživším holokaustu (ako aj ich ďalším generáciám) a ďalšie negatívne javy. Tento projekt sa preto sústredí na pripomínanie, výskum a vzdelávanie o zločinoch spáchaných za totalitných režimov.

Cieľom tejto medzinárodnej kooperácie budú hodinové dokumenty so svedectvami pamätníkov z 2. svetovej vojny za každú zúčastnenú krajinu s tzv. druhou generáciou preživších. Pod týmto pojmom rozumieme ľudí, ktorí už priamo nezažili hrôzy druhej svetovej vojny, ale ich životy boli ovplyvnené prostredníctvom tragédií, ktoré sa odohrali v životoch ich starších rodinných príslušníkov.

Zdokumentované príbehy budú následne súčasťou verejného premietania, workshopov pre školy a databázy memoryofnations.eu.

●●●

Natáčanie pamätníkov v Chorvátsku

V rámci projektu podporeného Európskou komisiou s názvom “Cinemastories WWII – Documentary films featuring WWII survivors and members of resistance as awareness and educational tools towards unbiased society” sme zdokumentovali pamätníkov v Záhrebe a Rijeke.

V máji 2022 sme uskutočnili 1. aktivitu projektu Cinemastories WWII – stretnutie a otvorenie projektu s našimi partnermi z Čiech, Slovenska, Chorvátska a Nemecka. Jedným z partnerov je aj Documenta Zagreb, s ktorou sme v rámci 2. aktivity spolupracovali na natáčaní pamätníkov 2. generácie preživších 2. sv. vojny a holokaustu.
Počas druhej aktivity projektu cestujeme s našim EYE direct štúdiom a dokumentujeme dôležité svedectvá a životné príbehy pamätníkov, ktoré neskôr budú súčasťou celovečerných národných filmov v krajinách našich partnerov, vrátane nás.

Počas týždňa od 25. – 30.09.2022 sme natočili a zdokumentovali 10 pamätníkov 2.generácie preživších. Dokumentovanie v Chorvátsku nám opäť prinieslo nové skúsenosti a najmä ďalšie príbehy ľudí, ktorí prežili. Prvé dva dni sme natáčali v Záhrebe v budove, kde sídli organizácia Documenta Zagreb. Pred kamerou sa ocitla aj riaditeľka organizácie Vesna Terselič.
Ďalšie dva dni sme sa presunuli natáčať do Rijeky, dve hodiny vzdialeného mesta od Záhrebu. Natáčali sme v priestoroch Aliancie protifašistických bojovníkov a antifašistov Primorsko-gorskokotarskej župy. Privítal nás tam aj jej predseda Dinko Tamarut, ktorý nám tiež pred kamerou porozprával svoj životný príbeh.

Počas natáčania sme sa museli prispôsobiť a s našim štúdiom presunúť raz aj do neďalekej 10 minút vzdialenej dediny z Rijeky a zdokumentovali sme skoro 100 ročného pána Ivana Crnčica priamo doma. Aj takéto zmeny sa nám nie raz dejú počas natáčaní, my však pre zachovanie histórie robíme všetko čo najlepšie vieme.

Počas 2. aktivity projektu nasleduje natáčanie u nášho nemeckého partnera v organizácii Gedenkstätte Bautzner Strasse Dresden v Drážďanoch. Časť tímu Post Bellum dokumentuje nemecké príbehy ľudí počas týždňa od 24.10 do 28.10.2022.

Všetky zdokumentované príbehy nájdete na memoryofnations.com.

●●●

V projekte “Minulosť určuje našu budúcnosť / History defines our future” sme sa spojili s nórskym partnerom The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies (https://www.hlsenteret.no/english/) a s občianskym združením Edah (https://edah.sk/), aby sme spoločne rôznymi aktivitami pripomínali príbehy a udalosti 2. svetovej vojny, nezabúdali, uvedomovali si súvislosti a vzdelávali, aby sme žili v lepšej budúcnosti.

Od apríla pracujeme na prvej aktivite projektu – natáčaní príbehov skutočných ľudí, ktoré ovplyvnila 2. svetová vojna. Sú to príbehy priamych preživších, ľudí, ktorí pomáhali prenasledovaným, ale aj ďalších generácií, ktorých táto nepredstaviteľná trauma ovplyvňuje.

V týždni od 21. do 28. augusta sme s naším eye direct štúdiom navštívili Oslo, kde sme natočili 10 príbehov.

Jedným z nich bol aj silný príbeh Ivara Bermanna, ktorý prežil vďaka tomu, že ho ako 4 ročného v ruksaku preniesol mladý študent, člen nórskeho odboja, do neutrálneho Švédska.
Tento ruksak sa dodnes nachádza v stálej expozícii Nórskeho centra pre výskum holokaustu a národnostných menšín.
Berit Gerd Bild Reisel pri rozprávaní svojho príbehu a príbehu svojej rodiny priniesla flautu svojho uja, hudobníka – úplne prvého zavraždeného nórskeho Žida. Túto flautu sa jej podarilo vypátrať až v roku 2022.

Zaujímavé bolo aj to, že sme natáčali príbehy 3 generácií židovskej rodiny Golombek počas jedného natáčacieho dňa – Gerdy, jej syna Rolfa a jej vnuka Simona.

Súčasťou tejto prvej aktivity projektu je aj to, že z natočených príbehov tvoríme krátke 15 až 20 minútové filmy.

Vzniká 5 slovenských filmov a 3 nórske, ktoré prekladáme aj do anglického jazyka a budeme ich používať pri ďalšej práci v rámci projektu, ale aj mimo neho.

Projekt s názvom HISTORY DEFINES OUR FUTURE je realizovaný v rámci programu “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca” spolufinancovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Všetky aktuálne informácie sa dozviete na webe www.historydefinesourfuture.sk

 

●●●

Natáčanie pamätníkov v Nemecku

Počas posledného októbrového týždňa, konkrétne od 24.10.-28.10.2022 sme uskutočnili natáčanie a dokumentovanie pamätníkov 2. generácie preživších 2. sv. vojny a holokaustu v nemeckých Drážďanoch. Dokumentovali sme príbehy spolu s organizáciou Gedenkstätte Bautzner Strasse Dresden v rámci 2. aktivity projektu Cinemastories WWII – natáčanie pamätníkov 2. generácie preživších 2. sv. vojny a holokaustu, ktorý je financovaný Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru zastrešenú Európskou komisiou.

Nachádzali sme sa v priestoroch bývalej okresnej správy ministerstva štátnej bezpečnosti a zároveň záchytného centra, ktoré sídli na Bautzner Strasse v Drážďnoch.. Bolo to sídlo represívneho aparátu vytvoreného SED, ktorý bol zodpovedný za politické prenasledovanie, väznenie a psychické mučenie.

Po skončení druhej svetovej vojny boli na mieste zatknutí, vypočúvaní a odsúdení skutoční alebo údajní národní socialisti, ale čoraz viac odporcovia režimu. Sledovací a väzenský komplex sa rozprestieral uprostred svahu rieky Labe, ktorý bol dovtedy cenený ako preferovaná obytná štvrť s výhľadom na mesto a jeho rieku. 5. decembra 1989 obsadili miesto občania Drážďan. Dokončili prácu Štátnej bezpečnosti bez násilia. Tam, kde boli v roku 1989 kritici režimu a zajatí utečenci z NDR stále väznení, boli teraz uložené spisy tajných služieb a neskôr odovzdané úradu pre záznamy Stasi.

V týchto priestoroch, “ktoré si pamätajú veľa”, sme natočili opäť 10 pamätníkov. S nemeckým partnerom Gedenkstätte Bautzner Strasse Dresden sme mali veľmi úspešný pracovný týždeň, ktorý bol zas v niečom výnimočný.
Dr. Hans Brenner porozprával svoj životný príbeh, ktorého súčasťou bolo aj jeho štúdium v Adolf-Hitler-Schule, bol dokonca vojnovým zajatcom, zachránil sa, a v ďalších rokoch svojho života urobil výskum, ktorý sa zaoberal okupáciou táborov a pochodmi smrti v Sasku po roku 1945. Hartmut Topf vo svojom príbehu spomínal aj prostredníctvom svojich vzdialenejších príbuzných, ktorý boli z radov inžinierov a staviteľov koncentračných táborov v Nemecku.
Zaujímavým príbehom nás previedla aj Dr. Christine Bücher, ktorej starý otec bol lekár a člen NSDAP, lekár Wehrmachtu a zároveň prateta bola “polovičnou židovkou”.

Všetky príbehy boli a sú silnou historickou a zároveň osobnou pamiatkou. Inak to nie je ani v prípade našich nemeckých pamätníkov…

Všetky zdokumentované príbehy nájdete na memoryofnations.com.

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.