Európsky projekt “CINEMASTORIES OF WWII – Documentary films featuring WWII survivors and members of resistance as awareness and educational tools towards unbiased society” prebieha v spolupráci medzi Post Bellum a Tachles TV zo Slovenska, Post Bellum z Českej republiky, Gedenkstätte Bautzner Strasse Dresden z Nemecka a Documenta Zagreb z Chorvátska.

V posledných rokoch sledujeme znepokojujúce trendy ako popieranie holokaustu, nárast dezinformácií a hoaxov súvisiacich s 2. svetovou vojnou, nárast nenávistných prejavov na internete voči židovským preživším holokaustu (ako aj ich ďalším generáciám) a ďalšie negatívne javy. Tento projekt sa preto sústredí na pripomínanie, výskum a vzdelávanie o zločinoch spáchaných za totalitných režimov.

Cieľom tejto medzinárodnej kooperácie budú hodinové dokumenty so svedectvami pamätníkov z 2. svetovej vojny za každú zúčastnenú krajinu s tzv. druhou generáciou preživších. Pod týmto pojmom rozumieme ľudí, ktorí už priamo nezažili hrôzy druhej svetovej vojny, ale ich životy boli ovplyvnené prostredníctvom tragédií, ktoré sa odohrali v životoch ich starších rodinných príslušníkov.

Zdokumentované príbehy budú následne súčasťou verejného premietania, workshopov pre školy a databázy memoryofnations.eu.

●●●

Natáčanie pamätníkov v Chorvátsku

V rámci projektu podporeného Európskou komisiou s názvom “Cinemastories WWII – Documentary films featuring WWII survivors and members of resistance as awareness and educational tools towards unbiased society” sme zdokumentovali pamätníkov v Záhrebe a Rijeke.

V máji 2022 sme uskutočnili 1. aktivitu projektu Cinemastories WWII – stretnutie a otvorenie projektu s našimi partnermi z Čiech, Slovenska, Chorvátska a Nemecka. Jedným z partnerov je aj Documenta Zagreb, s ktorou sme v rámci 2. aktivity spolupracovali na natáčaní pamätníkov 2. generácie preživších 2. sv. vojny a holokaustu.
Počas druhej aktivity projektu cestujeme s našim EYE direct štúdiom a dokumentujeme dôležité svedectvá a životné príbehy pamätníkov, ktoré neskôr budú súčasťou celovečerných národných filmov v krajinách našich partnerov, vrátane nás.

Počas týždňa od 25. – 30.09.2022 sme natočili a zdokumentovali 10 pamätníkov 2.generácie preživších. Dokumentovanie v Chorvátsku nám opäť prinieslo nové skúsenosti a najmä ďalšie príbehy ľudí, ktorí prežili. Prvé dva dni sme natáčali v Záhrebe v budove, kde sídli organizácia Documenta Zagreb. Pred kamerou sa ocitla aj riaditeľka organizácie Vesna Terselič.
Ďalšie dva dni sme sa presunuli natáčať do Rijeky, dve hodiny vzdialeného mesta od Záhrebu. Natáčali sme v priestoroch Aliancie protifašistických bojovníkov a antifašistov Primorsko-gorskokotarskej župy. Privítal nás tam aj jej predseda Dinko Tamarut, ktorý nám tiež pred kamerou porozprával svoj životný príbeh.

Počas natáčania sme sa museli prispôsobiť a s našim štúdiom presunúť raz aj do neďalekej 10 minút vzdialenej dediny z Rijeky a zdokumentovali sme skoro 100 ročného pána Ivana Crnčica priamo doma. Aj takéto zmeny sa nám nie raz dejú počas natáčaní, my však pre zachovanie histórie robíme všetko čo najlepšie vieme.

Počas 2. aktivity projektu nasleduje natáčanie u nášho nemeckého partnera v organizácii Gedenkstätte Bautzner Strasse Dresden v Drážďanoch. Časť tímu Post Bellum dokumentuje nemecké príbehy ľudí počas týždňa od 24.10 do 28.10.2022.

Všetky zdokumentované príbehy nájdete na memoryofnations.com.

●●●

Natáčanie pamätníkov v Nemecku

Počas posledného októbrového týždňa, konkrétne od 24.10.-28.10.2022 sme uskutočnili natáčanie a dokumentovanie pamätníkov 2. generácie preživších 2. sv. vojny a holokaustu v nemeckých Drážďanoch. Dokumentovali sme príbehy spolu s organizáciou Gedenkstätte Bautzner Strasse Dresden v rámci 2. aktivity projektu Cinemastories WWII – natáčanie pamätníkov 2. generácie preživších 2. sv. vojny a holokaustu, ktorý je financovaný Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru zastrešenú Európskou komisiou.

Nachádzali sme sa v priestoroch bývalej okresnej správy ministerstva štátnej bezpečnosti a zároveň záchytného centra, ktoré sídli na Bautzner Strasse v Drážďnoch.. Bolo to sídlo represívneho aparátu vytvoreného SED, ktorý bol zodpovedný za politické prenasledovanie, väznenie a psychické mučenie.

Po skončení druhej svetovej vojny boli na mieste zatknutí, vypočúvaní a odsúdení skutoční alebo údajní národní socialisti, ale čoraz viac odporcovia režimu. Sledovací a väzenský komplex sa rozprestieral uprostred svahu rieky Labe, ktorý bol dovtedy cenený ako preferovaná obytná štvrť s výhľadom na mesto a jeho rieku. 5. decembra 1989 obsadili miesto občania Drážďan. Dokončili prácu Štátnej bezpečnosti bez násilia. Tam, kde boli v roku 1989 kritici režimu a zajatí utečenci z NDR stále väznení, boli teraz uložené spisy tajných služieb a neskôr odovzdané úradu pre záznamy Stasi.

V týchto priestoroch, “ktoré si pamätajú veľa”, sme natočili opäť 10 pamätníkov. S nemeckým partnerom Gedenkstätte Bautzner Strasse Dresden sme mali veľmi úspešný pracovný týždeň, ktorý bol zas v niečom výnimočný.
Dr. Hans Brenner porozprával svoj životný príbeh, ktorého súčasťou bolo aj jeho štúdium v Adolf-Hitler-Schule, bol dokonca vojnovým zajatcom, zachránil sa, a v ďalších rokoch svojho života urobil výskum, ktorý sa zaoberal okupáciou táborov a pochodmi smrti v Sasku po roku 1945. Hartmut Topf vo svojom príbehu spomínal aj prostredníctvom svojich vzdialenejších príbuzných, ktorý boli z radov inžinierov a staviteľov koncentračných táborov v Nemecku.
Zaujímavým príbehom nás previedla aj Dr. Christine Bücher, ktorej starý otec bol lekár a člen NSDAP, lekár Wehrmachtu a zároveň prateta bola “polovičnou židovkou”.

Všetky príbehy boli a sú silnou historickou a zároveň osobnou pamiatkou. Inak to nie je ani v prípade našich nemeckých pamätníkov…

Všetky zdokumentované príbehy nájdete na memoryofnations.com.