Nové formuláre na workshopy

Jednou z našich hlavných aktivít je vzdelávanie študentov a študentiek o našich dejinách prostredníctvom zážitkových workshopov. Naši lektori a lektorky ich oboznamujú prostredníctvom príbehov ľudí, ktoré prežili totality 20. storočia,…

Čítajte ďalej

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.