Workshopy

Workshopy v roku 2021

Workshopy podporili:

  • Fond na podporu kultúry národnostných menšín
  • Fond na podporu umenia
  • Active Citizens Fund – Slovakia
  • International Visegrad Fund
  • Veľvyslanectvo Spolkovej republiky nemecko v Bratislave

Január (11)

14. 1. ZŠ Nemecká – Rozhodovanie online
22. 1. ZŠ Dudince – Rozhodovanie online
25. 1. ZŠ Spojová Banská Bystrica – Školská slávnosť 89/90
25. 1. ZŠ Spojová Banská Bystrica – Školská slávnosť 89/90
26. 1. ZŠ Spojová Banská Bystrica – Rozhodovanie
26. 1. ZŠ Spojová Banská Bystrica – Rozhodovanie
26.1. ZŠ Žitavská Bratislava – Školská slávnosť 89/90
27.1. ZŠ Spojová Banská Bystrica – Rozhodovanie
27.1. ZŠ Spojová Banská Bystrica – Rozhodovanie
28.1. ZŠ P. Jilemnického Zvolen – Školská slávnosť 89/90
29.1. ZŠ P. Jilemnického Zvolen – Rozhodovanie

 

Február (27)

2.2. ZŠ Žitavská Bratislava – Školská slávnosť 89/90
4.2. ZŠ Devínska Nové Zámky – Rozhodovanie
4.2. ZŠ Fatranská Nitra – Rozhodovanie
8.2. Gymnázium M. R. Štefánika Košice – Iba sme sa narodili
8.2. ZŠ Oslany – Školská slávnosť 89/90
8.2. ZŠ Fatranská Nitra – Školská slávnosť 89/90
9.2. ZŠ Moskovská Banská Bystrica – Rozhodovanie
9.2. ZŠ Devínska Nové Zámky – Školská slávnosť 89/90
10.2. ZŠ Devínska Nové Zámky – Školská slávnosť 89/90
10.2. ZŠ Devínska Nové Zámky – Školská slávnosť 89/90
11.2. ZŠ Devínska Nové Zámky – Školská slávnosť 89/90
11.2. ZŠ A. Kollára Terchová – Rozhodovanie
12.2. ZŠ Lipová – Rozhodovanie
12.2. ZŠ Lipová – Školská slávnosť 89/90
12.2. ZŠ A. Kollára Terchová – Rozhodovanie
15.2. ZŠ Družstevná pri Hornáde – Školská slávnosť 89/90
16.2. ZŠ Družstevná pri Hornáde – Školská slávnosť 89/90
17.2. ZŠ Družstevná pri Hornáde – Školská slávnosť 89/90
17.2. ZŠ Bánov – Školská slávnosť 89/90
17.2. Gymnázium M. R. Štefánika Košice – Nežná zmena
18.2. SOŠ GaHS, Bratislava – Iba sme sa narodili
18.2. SOŠT Vráble – Rozhodovanie
19.2. ZŠ Devínska Nové Zámky – Školská slávnosť 89/90
22.2. ZŠ Oslany – Rozhodovanie
23.2. ZŠ Oslany – Rozhodovanie
24.2. SOŠ GaHS, Bratislava – Iba sme sa narodili
25.2. SOŠT Vráble – Rozhodovanie

 

Marec (37)

1.3. ZŠ Družstevná pri Hornáde – Rozhodovanie
2.3. ZŠ Seňa – Rozhodovanie
2.3. ZŠ Družstevná pri Hornáde – Rozhodovanie
3.3. ZŠ Trenčianska Turná – Rozhodovanie
3.3. Družstevná pri Hornáde – Rozhodovanie
4.3. ZŠ Trenčianska Turná – Rozhodovanie
4.3. Súkromná ZŠ Sabinov – Rozhodovanie
8.3. ZŠ Levická Vráble – Rozhodovanie
8.3. Veselá škola Prešov – Rozhodovanie
8.3. ZŠ Svätý Peter – Rozhodovanie
9.3. ZŠ Kňažia, Dolný Kubín – Školská slávnosť 89/90
9.3. ZŠ Trenčianska Turná – Rozhodovanie
10.3. ZŠ Rakovec nad Ondavou – Rozhodovanie
11.3. ZŠ Trenčianska Turná – Rozhodovanie
11.3. Levická Vráble – Rozhodovanie
12.3. ZŠ Marcelová – Rozhodovanie
12.3. ZŠ Marcelová – Školská slávnosť 89/90
15.3. ZŠ Devínska Nové Zámky – Rozhodovanie
15.3. SOŠ GaHS, Bratislava – Nežná zmena
16.3. Evanjelické gymnázium Prešov – Rozhodovanie
16.3. ZŠ Devínska, Nové Zámky – Rozhodovanie
17.3. ZŠ Rakovec nad Ondavou – Školská slávnosť 89/90
17.3. SOŠ GaHS, Bratislava – Iba sme sa narodili
18.3. ZŠ Devínska Nové Zámky – Rozhodovanie
18.3. Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov – Iba sme sa narodili
19.3. Spojená škola svätých košických mučeníkov Košice – Iba sme sa narodili
22.3. Evanjelické gymnázium Prešov – Rozhodovanie
22.3. Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou – Iba sme sa narodili
23.3. ZŠ Devínska Nové Zámky – Rozhodovanie
24.3. ZŠ Devínska Nové Zámky – Rozhodovanie
25.3. Poproč – Školská slávnosť 89/90
26.3. ZŠ Nábrežná Nové Zámky – Školská slávnosť 89/90
29.3. ZŠ Nábrežná Nové Zámky – Školská slávnosť 89/90
30.3. SOŠ elektrotechnická Trnava – Rozhodovanie
30.3. ZŠ Sokolíkova Bratislava – Školská slávnosť 89/90
31.3. ZŠ Lozorno – Školská slávnosť 89/90
31.3. ZŠ Nábrežná, Nové Zámky – Školská slávnosť 89/90

 

Apríl (18)

7.4. GAV Levice – Iba sme sa narodili
9.4. Gymnázium Š. Moysesa Moldava nad Bodvou – Školská slávnosť 89/90
9.4. Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza – Školská slávnosť 89/90
12.4. ZŠ Kolta – Školská slávnosť 89/90
13.4. ZŠ Tajovského, Poprad – Školská slávnosť 89/90
13.4. ZŠ Moskovská, Banská Bystrica – Školská slávnosť 89/90
14.4. ZŠ Seňa – Rozhodovanie
15.4. ZŠ Tajovského, Poprad – Školská slávnosť 89/90
15.4. Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza – Nežná zmena
16.4. Gymnázium Š. Moysesa Moldava nad Bodvou – Školská slávnosť 89/90
19.4. Súkromná E – škola, Prievidza – Školská slávnosť 89/90
20.4. SOŠ elektrotechnická Trnava – Nežná zmena
21.4. ZŠ Spišský Štvrtok – Rozhodovanie NAŽIVO (po prvýkrát v roku)
22.4. Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach – Iba sme sa narodili online
23.4. ZŠ Komenského Čadca – Školská slávnosť 89/90 NAŽIVO
26.4. ZŠ Anatolija Karpova Bratislava – Rozhodovanie NAŽIVO
27.4. ZŠ Marcelová – Školská slávnosť 89/90 NAŽIVO
29.4. GAV Levice – Rozhodovanie (žiaci offline, lektori online)

 

Máj (21)

3.5. Gymnázium Šurany – Školská slávnosť 89/90 online
3.5. Gymnázium Šurany – Školská slávnosť 89/90 online
3.5. Gymnázium Šurany – Rozhodovanie online
3.5. Gymnázium Šurany – Rozhodovanie online
4.5. ZŠ Marcelová – Rozhodovanie NAŽIVO
5.5. ZŠ J. Fándlyho Sereď – Rozhodovanie NAŽIVO
5.5. SOŠ pôdohospodárska a veterinárna Ivanka pri Dunaji – Rozhodovanie online
10.5. Gymnázium Šurany – Nežná zmena online
10.5. Gymnázium Šurany – Nežná zmena online

VŠETKY WORKSHOPY NIŽŠIE SA USKUTOČNILI NAŽIVO (ak nie je uvedené inak)
12.5. ZŠ J. Fándlyho Sereď – Školská slávnosť 89/90
17.5. ZŠ Bystré – Rozhodovanie
18.5. ZŠ Bystré – Rozhodovanie
20.5. ZŠ Šafaříková, Valašské Meziříči – Rozhodovanie ONLINE
20.5. ZŠ Komenského, Čadca – Rozhodovanie
21.5. ZŠ Šintava – Deň, kedy sa mlčalo
21.5. ZŠ Svätý Peter – Školská slávnosť 89/90
24.5. ZŠ Svätý Peter – Školská slávnosť 89/90
24.5. ZŠ Anatolija Karpova, Bratislava – Rozhodovanie
26.5. ZŠ Lozorno – Školská slávnosť 89/90
27.5. ZŠ Lozorno – Školská slávnosť 89/90
31.5. ZŠ Mlynská, Senec – Rozhodovanie

 

Jún (23)

VŠETKY WORKSHOPY SA USKUTOČNILI NAŽIVO (ak nie je uvedené inak)

1.6. ZŠ, Mlynská, Senec – Deň kedy sa mlčalo
2.6. OA Poprad, Murgašova 94 – Školská slávnosť 89/90
3.6. štvrtok Bilingválne gymnázium Poprad – Nežná zmena
7.6. Základná škola Veľké Ripňany – Školská slávnosť 89/90
8.6. ZŠ J. Fándlyho Sereď Rozhodovanie
9.6. Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice – Rozhodovanie
9.6. streda ZŠ Bátovce . Rozhodovanie
11.6. Spojená základná škola Karola Kuffnera, Školská ulica,Sládkovičovo – Rozhodovanie
15.6. Veselá škola Prešov, Volgogradská 3 – Školská slávnosť 89/90
16.6. Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava, – Iba sme sa narodili
18.6. ZŠ Bystré – Deň kedy sa mlčalo
21.6. Tekovské múzeum, Levice – Rozhodovanie
21.6. ZŠ P. O. Hviezdoslava, Trstená – Rozhodovanie
22.6. ZŠ P. O. Hviezdoslava, Trstená – Rozhodovanie
23.6. ZŠ R. Dilonga, Trstená – Rozhodovanie
23.6. Via Humana, Skalica ( 2. roč., 17 ž.) Nežná zmena
23.6. Tekovské múzeum, Levice (pre GAV Levice) – Iba sme sa narodili
24.6. ŠPÚ online vzdelávacie podujatie pre učiteľov OBN, DEJ – Rozhodovanie ONLINE
24.6. Via Humana, Skalica – Nežná zmena
25.6. GAV Levice – Nežná zmena
25.6. ZŠ Nejedlého, Bratislava, Dúbravka – Rozhodovanie
25.6. ZŠ Nejedlého, Bratislava Dúbravka – Rozhodovanie
28.6. pondelok Bilingválne gymnázium Poprad – Nežná zmena

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.