Workshopy

Tak toto neprejde (pre stredné školy)

Zážitkový workshop je určený pre študentov 1.–4. ročníkov stredných škôl a odborných učilíšť. Workshop je zameraný na tému ľudských práv, najmä slobody prejavu a cenzúry, rozvíja mediálnu gramotnosť.

Dotýka sa problematiky cenzúry a autocenzúry, a tomu ako v dobe normalizácie, tak aj v súčasnom svete široko dostupných internetových médií. Účastnici prežijú tri ilegálne schôdzky počas osemdesiatych rokov minulého storočia a prípravu vlastného samizdatu.

Počas workshopu sa skupina študentov v počte 10 – 30 študentov, ideálne jedna školská trieda, ocitnú v období 80. rokov.

Prevezmú na seba charaktery postáv, ktoré odporovali, ale aj sympatizovali s režimom. Počas workshopu vytvoria 3 samizdaty, vyskúšajú si aké to je byť agentom ŠTB, či na vypočúvaní ŠTB. Okrem tejto zážitkovej časti budú spolu s lektormi diskutovať o nedávnej minulosti Slovenska, ale aj o prítomnosti, ktorá ovplyvňuje budúcnosť.

Zážitkové workshopy sme vyvinuli a otestovali vďaka podpore programu Európa pre občanov a realizovali ich zatiaľ na bratislavských a košických školách. Workshopy sú zložené podľa skutočných príbehov a rozprávania pamätníkov z archívu Pamäť národa.

Vidíte túto formu vzdelávania a výučby moderných dejín a problematiky ľudských práv ako zmysluplnú a užitočnú? Staňte sa naším partnerom a podporte finančne uvedenie workshopov v škole, kam chodí vaše dieťa, vo vašom meste, či regióne.

Ciele workshopu:

  • zoznámenie sa atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou;
  • rozvíjanie sociálnej a emočnej inteligencie účastníkov (pomocou vcítenia sa do motivácie postáv workshopu);
  • výchova k tolerancii a porozumení;
  • rozvoj komunikačných a argumentačných skúseností účastníkov a ich schopnosti kriticky myslieť;
  • prevencia sociálno-patologických javov (xenofobných a rasistických postojov);
  • prevencia šikany;
  • prispenie k zlepšeniu klímy tried.

Workshop vedú vyškolení lektori so skúsenosťami s dramatickou výchovou, hraním rolí a pedagogicko- psychologickým vzdelaním.

Dĺžka 6 x 45 minút – vhodné ako program na školský výlet alebo školu v prírode

Pre: 10–30 študentov

Pre žiakov základných škôl sme pripravili obdobný workshop s názvom Deň, kedy sa mlčalo. Pre študentov pedagogických odborov uvádzame workshop Ľudia to tak nenechajú.

Máte záujem o workshopy? Kontaktujte nás emailom: sandra.polovkova@postbellum.sk alebo telefonicky: +421 902 754 380

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.