Workshopy

Iba sme sa narodili (pre stredné školy)

Zážitkový workshop s tematikou moderných dejín pre žiakov stredných škôl a gymnázií s názvom „Iba sme sa narodili“

Workshop v dobových reáliách i prostredníctvom súčasných nástrojov predstavuje slovenskú spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím II. svetovej vojny, ale i počas existencie „Slovenského štátu“. Cez príbehy skutočných ľudí vedie mládež k pochopeniu historických súvislostí i následkov ľudského konania.

Komunikuje tému antisemitizmu a xenofóbie v spoločnosti. Zároveň cez vlastný zážitok poukazuje na vzostup šírenia informácií na internete a sociálnych sieťach, z ktorých mnohé sú mylné a zavádzajúce, čo často využívajú konšpirátori, extrémisti a rôzne iné zoskupenia. Workshop sa snaží podnietiť schopnosť rozlišovať pravdu od lži a následne viesť jednotlivcov ku kritickému mysleniu. Prepája minulosť so súčasnosťou a vedie k vnímaniu reality v širších súvislostiach.

Po úvodnom predstavení OZ, workshopu a oboznámení sa s pojmami a ich súvislosťami, vytvoria študenti imaginárnu slovenskú obec pred II. svetovou vojnou, oboznámia sa so životom na Slovensku, so súvisiacimi základnými historickými faktami – Norimberské zákony, ich dôsledky po vytvorení autonómie Slovenska , Mníchovskej dohode, Viedenskej arbitráži cez príbehy skutočných ľudí, najmä židovských spoluobčanov i cez mienkotvorné dobové i súčasné nástroje. V skupinovej práci vystupujú v rolách pamätníkov, dobových novinárov, súčasných novinárov izastupiteľov obyčajných ľudí. Postupne prechádzajú vývojom spoločnosti až do súčasnosti a reflektujú svoje postoje cez rôzne médiá.

Cieľom záverečnej časti je kultivovane prezentovať výsledky práce, porovnávať s ostatnými výstupmi. Uvedomiť si krehkú hranicu medzi pravdivými a nepravdivými informáciami a následky propagandy, manipulácie s verejnou mienkou, nepreverovania informácií. Na záver vedieme so študentmi diskusiu o pocitoch, názoroch, zážitkoch zworkshopu, prepojení minulosti so súčasnosťou a o potrebe kritického myslenia. Zároveň ponúkame niekoľko tipov na to, ako čeliť propagande a nestať sa obeťou online priestoru.

Workshop kombinuje moderné metódy výučby dejín 20. storočia (metóda orálnej histórie a zážitkové vyučovanie, využívajúce simuláciu a hranie rolí) s osobnostnou sociálnou a emocionálnou výchovou. Workshop je inšpirovaný rozprávaním príbehov pamätníkov publikovanými na portáli www.memoryofnations.eu.

Ciele workshopu:
• pochopenie historických súvislostí prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
• zoznámenie sa atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami a ľudskoprávnymi témami;
• rozvíjanie sociálnej a emočnej inteligencie účastníkov (pomocou vciťovania sa do motivácií a emócií postav workshopu);
• výchova k tolerancii a porozumeniu;
• rozvoj komunikačných a argumentačných zručností účastníkov a ich schopnosti kriticky myslieť;
• experimentovanie s dobovými i súčasnými nástrojmi práce s faktami, informáciami i dezinformáciami.

Parametre workshopu:
• Doba trvania: 4 hodiny, od 9.00-13.00 hod.
• Miesto realizácie: škola, školská trieda, učebňa informatiky
• Program pre školskú triedu: ideálne 12-30 účastníkov
• Požiadavky na techniku: dataprojektor, počítače (prípadne tablety, mobilné telefóny) pripojenie na internet

Cena: aktuálne bez poplatku – do konca roka 2018 realizujeme workshopy zadarmo vďaka podpore projektu „Iba sme sa narodili“ Fondom na podporu kultúry národnostných menšín. Hodnota 1 workshopu je 200 €

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.