Workshopy

Deň, kedy sa mlčalo (pre základné školy)

Zážitkový workshop je určený pre žiakov 7., 8. a 9. ročníkov základných škôl (tercií a kvart viacročných gymnázií).

Workshop na tému premeny slovenskej dediny počas kolektivizácie nastoľuje otázku, či je v poriadku snažiť sa odstraňovat nespravodlivosť pomocou toho, že skôr privilegovanej menšine vezmeme základné práva, majetok, slobodu a prípadne aj život.

Čo si predstavíte a čo si predstavia mladí ľudia pod pojmom kolektivizácia? Nie veľa, a pritom sa jednalo o proces, ktorý zásadne zmenil štruktúru slovenského vidieka po 2. svetovej vojne. Aj preto Post Bellum SK realizuje zážitkové workshopy pre základné školy pod názvom Deň, kedy sa mlčalo.

Počas tvorivej dielne sa žiaci zoznámia na vlastnej koži s témami kolektivizácie a znárodňovania na slovenskom vidieku. Žiaci sa na dostanú do oravskej dediny, Mútne. Zoznámia sa so základnými pojmami 50. rokov. Zažijú voľby v roku 1948, znárodňovanie, dostanú sa do situácie, kedy sa budú rozhodovať, či pomôžu ľuďom z dediny, ktorí sa museli vysťahovať. 

Zážitkové workshopy sme vyvinuli a otestovali vďaka podpore programu Európa pre občanov a realizovali ich zatiaľ na bratislavských a košických školách. Workshopy sú zložené podľa skutočných príbehov a rozprávania pamätníkov z archívu Memory of Nations (Pamäť národa).

Vidíte túto formu vzdelávania a výučby moderných dejín a problematiky ľudských práv ako zmysluplnú a užitočnú? Staňte sa naším partnerom a podporte finančne uvedenie workshopov v škole, kam chodí vaše dieťa, vo vašom meste, či regióne. 

Ciele workshopu:

  • zoznámenie sa atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou;
  • rozvíjanie sociálnej a emočnej inteligencie účastníkov (pomocou vcítenia sa do motivácie postáv workshopu);
  • výchova k tolerancii a porozumení;
  • rozvoj komunikačných a argumentačných skúseností účastníkov a ich schopnosti kriticky myslieť;
  • prevencia sociálno-patologických javov (xenofobných a rasistických postojov);
  • prevencia šikany;
  • prispenie k zlepšeniu klímy tried.

Workshop vedú vyškolení lektori so skúsenosťami s dramatickou výchovou, hraním rolí a pedagogicko- psychologickým vzdelaním.

Dĺžka: 5 hodín – vhodné ako program na školský výlet alebo školu v prírode pre 12–26 žiakov.

Pre študentov stredných škôl sme pripravili obdobný workshop s názvom Tak toto neprejde! a pre študentov pedagogických odborov uvádzame workshop Ľudia to tak nenechajú.

Máte záujem o workshopy? Kontaktujte nás emailom: sandra.polovkova@postbellum.sk alebo telefonicky: +421 902 754 380

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.