Vzdelávame

Puzzle pamäti národa

Puzzle pamäti národa je webová stránka určená pre učiteľky, učiteľov, rodičov, žiakov a študentov, ktorí ju môžu používať ako doplňujúci nástroj v témach, ktoré nie sú dostatočne zastúpené v učebniciach.

Chceme, aby mali všetci zadarmo prístup k nášmu vzdelávaciemu portálu https://puzzlepamatinaroda.sk/, kde sa môžete dozvedieť o histórii prostredníctvom zážitku daného pamätníka alebo pamätníčky.

Práve vďaka tomu, že deti a študenti poznávajú minulosť iným spôsobom veríme, že sa stávajú aj vnímavejšími voči tomu, čo sa deje v súčasnosti a že im to pomôže lepšie zvládať a pochopiť aj dnešné krízové situácie.

Čo môžete nájsť v metodických listoch pri jednotlivých pamätníkoch?
Pri každom sa nachádzajú aktivity, ktoré sa dotýkajú nielen dôležitých tém, ale aj sŕdc detí. Ukazujeme im ako vnímať veci trochu inak a cez konkrétny príbeh vidieť veci jasnejšie, hlbšie a citlivejšie.
Zároveň ich cez rôzne úlohy vedieme ku kritickému mysleniu, overovaniu informácií, zisťovaniu skutočných právd a odmietaniu konšpirácií a dezinformácií.
Niektoré úlohy vyžadujú hranie rolí – účastníci sa stávajú niekým iným a v koži niekoho iného sa pokúšajú vcítiť do jeho pocitov. To znamená, že simulovane prežívajú našu históriu.

Partneri: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Fond na podporu umenia, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Dutch Jewish Humanitarian Fund

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.