Vzdelávame

Metodické materiály pre pedagógov

Od 17. októbra môžete nájsť metodické materiály pre pedagógov v našom štvrťročníku Príbehy 20. storočia. Metodiky si viete stiahnuť aj online.

Samotné krátke filmy s príbehmi ľudí sme zverejnili aj online na našom Youtube kanáli . Metodiky sprístupňujeme aj prostredníctvom nášho webu.

Krátke filmy ľudí, ktorí prežili 2. svetovú vojnu a metodiky vznikli vďaka podpore Európskej únie, v programe Európa pre občanov / Europe for citizens.

Krátke filmy rozprávania preživších sme vybrali na rozličné témy, ktoré súvisia s 2. svetovou vojnou. K téme ukrývaných detí spomína Pavol Eli Vago, o prežití koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz – Birkenau a o pochode smrti, Marta Szilárdová. O Terezíne, ale najmä o pôrode dcéry v koncentračnom tábore rozpráva Klára Chlamtáčová a na odboj v seredskom tábore a Slovenské národné povstanie si spomína Šmuel Givoni.

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.