Vzdelávame

Kinopríbehy

Kinopríbehy sú nový formát našich vzdelávacích aktivít. Študentom sa po krátkom úvode premietne film s niektorým pamätníkom alebo pamätníčkou z nášho archívu.

Nasleduje beseda o samotnom filme, o období holokaustu alebo inej téme, ktorá s pamätníkom súvisí, o veciach, pojmoch a okolnostiach, ktoré mladým ľuďom priblížia túto pre nich veľmi vzdialenú dobu. Tá je navyše zastrená dezinformáciami, či priamo klamstvami, ktoré na sociálnych médiách šíria extrémisti a pomýlení „antisystémoví bojovníci“.

Kinopríbehy sú realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

V roku 2020 sme zrealizovali 10 kinopríbehov, z toho 8 online.

Zapojené školy: zapojené školy: Gymnázium, Bilíkova Bratislava, Súkromná SOŠ veterinárna Bratislava, Súkromné konzervatórium PinkHarmony Zvolen a Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad Hronom.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.