Vzdelávame

Kinopríbehy

Nový formát našich vzdelávacích aktivít. Študentom sa po krátkom úvode premietne film s niektorým pamätníkom alebo pamätníčkou z nášho archívu
Nasleduje beseda o samotnom filme, o období holokaustu alebo inej téme, ktorá s pamätníkom súvisí, o veciach, pojmoch a okolnostiach, ktoré mladým ľuďom priblížia túto pre nich veľmi vzdialenú dobu. Tá je navyše zastrená dezinformáciami, či priamo klamstvami, ktoré na sociálnych médiách šíria extrémisti a pomýlení „antisystémoví bojovníci“. 
Kinopríbehy sú realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Zdieľať

Rozprávajte!
My budeme počúvať

Máte tip na zaujímavého pamätníka, ktorého životný spomienky nesmú zmiznúť? Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk

E-shop Memory of Nations –
Príbehy 20. storočia domov alebo na cesty

Natáčanie pamätníkov podporíte tiež nákupom kníh alebo CD s   pútavým rozprávaním na eshop.pametnaroda.cz

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.