Rozprávame

Železo Zamat Nožnice: Ako padala totalita

Fakty, príbehy a reflexiu prináša komplexná výstava o páde totality k 30. výročiu revolúcie

Občianske združenie Post Bellum a Nadácia Cvernovka pripravili pri príležitosti 30. výročia pádu Železnej opony výstavu „Železo Zamat Nožnice: Ako padala totalita“, ktorej názov odkazuje na hru – kameň, papier, nožnice. 

Rok 1989 patrí medzi najvýznamnejšie dejinné udalosti našej novodobej histórie. Nechceme poučovať, chceme ponúknuť množstvo informácií v kontexte doby, ale aj ich reflexiu zo súčasnosti. Napríklad prostredníctvom časovej osi môžete nazrieť do obsahovej, ale aj vizuálnej podoby dôležitých udalostí východného bloku Európy. S dôrazom na aktivity, ktoré predznamenávali pád režimu,” hovorí riaditeľka občianskeho združenia Post Bellum Sandra Polovková.

Čo nájdete vo foyeri Novej Cvernovky?

  • veľké kalendárium mapujúce dobu od roku 1946 až po rok 1991 priblíži eróziu totality vo všetkých jej súvislostiach
  • videoinštaláciu úryvkov z príbehov aktérov a aktériek revolúcie z Československa, Poľska a Rumunska 
  • atmosféru doby priblíži výber fotografií bežného dizajnu z predrevolučných rokov zo zbierok Slovenského centra dizajnu
  • projekciu z doteraz nepublikovaných záberov z obdobia okolo revolúcie od Jána Šebíka
  • dobovú atmosféru doplní ambientná zvuková inštalácia Mariana Jaslovského
  • v papierovej podobe vychádza publikácia vo forme novín s dobovými faximíliami a analýzou pôvodných dvanástich požiadaviek Verejnosti proti násiliu a Koordinačneho výboru slovenských vysokoškolákov z 25. novembra 1989

Súčasťou výstavy je aj výtvarná reflexia revolučných udalostí. Tri umelkyne zo zoskupenia DZIVE – Natália Jarembáková, Slavomíra Ondrušová, Ivana Šáteková – v deň vernisáže živou kresbou reagovali na veľkoformátovú koláž z totalitných reálií od Paľa Čejku. Dokončovanie kresby prebiehalo aj počas vernisáže výstavy, 28. októbra, v deň výročia vzniku prvej Československej republiky, čím usporiadatelia zdôraznili kontinuitu dejinných udalostí, smerujúcich k našej slobode a autonómii.

Súčasťou výstavy sú i organizované vzdelávacie a zážitkové aktivity pre študentov a študentky základných a stredných škôl v realizácii Post Bellum a občianskeho združenia Edudrama. 

“Do revolučných procesov sa však zákonite zavŕtalo aj viacero ,červotočov demokracie’. I revolúciu robili len omylní ľudia. Účelom výstavy preto nie je heroizovať všetko, čo sa udialo, ale poskytnúť základné informačné východisko pre ďalšiu diskusiu.” 

Kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka prevádzkuje Nadácia Cvernovka, ktorá bola založená v roku 2015 za účelom zveľaďovania kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty bývalého priemyselného areálu Cvernovej továrne v Bratislave na Páričkovej ulici. V roku 2016 sa umelci a kreatívci spolu s nadáciou presťahovali do budovy bývalej chemickej školy a internátu na Račianskej v Novom meste.

Výstava mohla vzniknúť vďaka podpore partnerov: 

Európa pre občanov: Európska pamäť, Veľvyslanectvo americkej ambasády na Slovensku, Fond na podporu umenia, Regionálna dotačná schéma Bratislavského samosprávneho kraja, Ars Bratislavensis, Slovenské múzeu dizajnu.

 

 

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.