Rozprávame

Doteraz vydané čísla štvrťročníka Príbehy 20. storočia

2023:

 1. Československo: odsúdené na rozpad?
 2. Identita na tanieri
 3. Slovo ako zbraň

2022:

 1. Aj my sme emigranti
 2. Dejiny v šálke kávy
 3. Kam patrí Slovensko?
 4. Ako spočítať dobro

2021:

 1. Keď súdila politika
 2. Boj o pravdu
 3. Ženská sila
 4. Médiá v službách štátu

2020:

 1. Komunizmus: Vnucovaný sen (vypredané)
 2. Píšu dejiny víťazi?
 3. Ekológia nahlas
 4. Rasa a rozum

2019:

 1. Identity (vypredané)
 2. Jeden Boh?
 3. Odboj
 4. Kultúra (bez) cenzúry

2018:

 1. Slovenský štát (vypredané)
 2. Nežná revolúcia (vypredané)
Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.