Časopis Príbehy 20. storočia

Píšu dejiny víťazi? (2/2020)

Spoločnou témou čísla je reflexia histórie a pohľady na ňu. Kurátorom vydania je mladý uznávaný historik historik Jakub Drábik.

Otázka, ktorá je zároveň názvom čísla, je samozrejme trochu provokatívna, ale ak by sme ju chceli vziať doslovne, vedúci redakcie Tomáš Zálešák sa k nej v úvodníku vyjadruje takto: „Výrok ,dejiny píšu víťazi‘ sa ukazuje ako banálne konštatovanie, za ktorým presvitá známy ,paradox klamára‘ a tiež povestný ,lenivý argument‘. Ak sme totiž všetci len víťazi, ktorí o dejinách klamú, potom klameme aj vtedy, ak sa sťažujeme na iných klamárov. A ak právo a morálka nie sú nič než vecou sily, prečo by sme sa mali zastávať slabších, odporovať nespravodlivosti, prečo by sme vôbec mali porazených nepriateľov súdiť za bezprávie či zločiny?“

Z obsahu vyberáme texty: Revolúcie a fakty (Fedor Blaščák), Víťazi známi a neznámi (Marína Závacká), Rozhovor s historikom Ivanom Kamencom, či štúdiu Jakuba Drábika O nebezpečenstve historického revizionizmu

Štvrťročník Príbehy 20. storočia tradične obsahuje aj reportáže, komentáre, recenzie a štúdie, či galériu výtvarných diel zo zbierok SNG. Keďže časopis slúži aj ako didaktická pomôcka pre učiteľov, jeho súčasťou sú metodické listy, ktoré nadväzujú na publikované príbehy v časopise.

Všeobecné informácie o časopise vrátane predplatného a dostupnosti nájdete tu: https://www.postbellum.sk/rozpravame/casopis/

Časopis z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Fond na podporu národnostných menšín.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.