Časopis Príbehy 20. storočia

Kultúra (bez) cenzúry (4/2019)

Číslo sa venuje téme cenzúry – nielen v nedemokratických režimoch, ale analyzujeme aj podoby neslobôd a slobôd v súčasnosti. Cenzúra, jej odbúranie, ale aj stále prítomná autocenzúra – je to prejav slobody? Aké sú vôbec prejavy slobody, ktoré sú akceptovateľné v spoločnosti? A čo odvolávanie sa na slobodu slova spôsobuje aktuálne? V čísle, ktorého obsah je inšpirovaný 30. výročím nežnej revolúcie, nájdete aj dôkladne spracované témy samizdatu – náboženského aj kultúrno-spoločenského.

Môžete si prečítať texty Rudolfa Sikoru, Ladislava Snopka, Milana Černáka, Patrika Dubovského, Mariana Jaslovského a ďalších, rozhovory s kulturologičkou Bohunkou Koklesovou, textárom, publicistom a prekladateľom Jánom Štrasserom.

Štvrťročník Príbehy 20. storočia tradične obsahuje aj reportáže, komentáre, recenzie a štúdie. Keďže časopis slúži aj ako didaktická pomôcka pre učiteľov, jeho súčasťou sú metodické listy, ktoré nadväzujú na publikované príbehy v časopise.

Všeobecné informácie o časopise vrátane predplatného a dostupnosti nájdete tu: https://www.postbellum.sk/rozpravame/casopis/

Časopis z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Fond na podporu národnostných menšín.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.